Skietongelukke kan vermy word

Skietongelukke kom gereeld in die jagvelde voor en meeste kan voorkom word. Hierdie ongelukke gebeur nie net deur onkundige mense wat net een maal per jaar op die jagveld kom nie, maar daar was ook al skietongelukke waar professionele jagters die noodlottige skoot gevuur het.
Een van die nalatige oorsake van jagongelukke is die gebruik van alkohol –  drank en kruit was nog nooit maats nie. Geen persoon wat professioneel genoeg is om ‘n vuurwapen te hanteer, moet saam met ander mense in die veld wees wat alkohol gebruik nie.
Nog ‘n groot risiko, waar mense raak- of doodgeskiet word, is oorgehaalde gewere agter of voor in die bakkie – ongeag of die veiligheidsknip aan is of nie. Hierdie situasies moet ten alle tye vermy word. Inspekteur jou vuurwapen voordat jy op ‘n voertuig saam met ander jagters of mense klim.
In sommige digbebosde gebiede, word van aanjaers gebruik gemaak om die wild aan te jaag. Dikwels beweeg hierdie aanjaers reg in die rigting van die skuts. Daar moet doodseker gemaak word van enige beweging voordat ‘n skoot gevuur word. ‘n Persoon wat blindelings op enige beweging in die jagveld skiet, hoort nie in die bos saam met verantwoordelike jagters of mense nie.
Daar moet ook altyd seker gemaak word waar jou koeël gaan vasslaan – hetsy of jy jou teiken raak of mis kan skiet. Meeste kaliber koeëls waarmee gejag word, het die poteniaal om op ‘n baie lang afstand nog ernstig te wond of selfs dood te maak. Maak altyd seker dat daar ‘n veilige rugstop is waar jou koeël kan vasslaan.
‘n Jagter moet gedurig bewus wees van wat om hom aangaan. Gewere moet slegs gelaai word wanneer die skoot geskiet gaan word en dadelik beveilig word indien daar nie geskiet is nie. Wees altyd bewus van jou loop se rigting en moet ook nie jou vinger op die sneller hou tensy jy aanlê en op die laaste oomblik die skoot vuur nie.
Vuurwapens maak mense dood of bring ernstige verminking mee – veral daar waar jy geen mens verwag nie.