Boerderypraktyke dalk onwettig

Verskeie boerderypraktyke word tans waarskynlik onwettig bedryf in terme van Artikel 24G van die National Environmental Management Act, Wet nommer 107 van 1998 en ook algemeen bekend as NEMA, sê Willie Auret, Agri NW se uitvoerende hoofbestuurder.
Volgens Auret word ‘n wye verskeidenheid van boerderypraktyke hierdeur geraak wat na ‘n spesifieke datum gedurende 1998 opgerig is, waaronder voerkrale, pluimvee-aanlegte, akwakultuur, die inbring van plant- en dieremateriaal, die bou van damme en kanale, verandering van vloei van riviere en strome en verskeie ander boerderypraktyke soos in die Wet uiteengesit. Die verandering van grongebruikspatrone soos omskakeling na wildboerdery en akkommodasie-ontwikkeling, die omploeg van weiding vir lande en verskeie soortgelyke aksies word veral geteiken. In terme van die Wet moet omgewingsimpakstudies van hierdie boerderypraktyke gedoen word. Die sperdatum vir die indiening van aansoeke, uitgesluit impakstudies, is 6 Julie 2005. ‘n Administratiewe boete is vanaf 7 Julie 2005 betaalbaar vir laat aansoeke. Me Corene Wessels van die Departement van Omgewingsake en Toerisme, het Agri NW meegedeel dat aansoeke geverifieer sal word, waarna produsente in kennis gestel sal word of impakstudies nodig is, asook die indiening daarvan. Konsultante sal die impakstudies moet doen en produsente word aangeraai om goeie raadpleging te doen voordat ‘n konsultant aangestel word. ‘n Lys van konsultante is by Agri NW se hoofkantoor beskikbaar.
Volgens Auret het me Wessels ‘n afvaardiging van Agri NW meegedeel dat die Departement nie op ‘n vervolgingsproses uit is nie, maar dat daar deurlopend ‘n adviserende benadering teenoor produsente gevolg sal word, waaronder kennisgewings om binne ‘n sekere tyd aan die wetlike voorskrifte te voldoen.  Algehele vermyding kan egter tot swaar boetes en/of tronkstraf aanleiding gee.  Agri NW waarsku produsente dat talle omgewingswette in die komende tyd op Landbou gaan impakteer en dat produsente hulle daarop moet instel. ‘n Werkswinkel om produsente oor hierdie wette in te lig en waarvan die datum aangekondig sal word, is deur Agri NW met die Departement onderhandel, aldus Auret.
Die adres vir indiening van aansoeke is op die dokumentasie beskikbaar. Verdere navrae in hierdie verband kan gerig word aan Agri NW se hoofkantoor by tel (018) 632 3612 / 3624 / 2987, faks (018) 632 2512, e-pos: nwlu@isdnet.co.za óf me Corene Wessels by tel (018) 389 5689, faks (018) 389 5006, e-pos: cwessels@nwpg.org.za.