SAPD Gemeenskapsvergadering om misdaad te bekamp

THABAZIMBI – Na aanleiding van die vlaag van inbrake die afgelope paar weke in Thabazimbi, is ‘n vergadering met die Thabazimbi SAPD gehou om ‘n oplossing vir hierdie probleem te vind.
Die vergadering is deur kaptein Mantjane, stasiebevelvoerder van Thabazimbi polisiestasie gelei. Verskeie afgevaardigdes van die Thabazimbi Munisipaliteit het ook die vergadering bygewoon.
Kaptein Mantjane het voorgestel dat die publiek self-polisiëring moet toepas wat ook sal dien as die kommunikasiekanaal na die SAPD. Om hierdie voorstel van die grond af te kry is daar tydens die vergadering besluit dat uitbreiding 8  en uitbreiding 6 (Bokdorp) as sektor geïnisieer sal word. Die volgende stap is dat komitees binne hierdie sektore saamgestel word wat met SAPD verteenwoordigers sal kommunikeer.
‘n Versoek is ook tot die gemeenskap gerig om hul eie sekuriteit op te skerp, nie net sover dit sekuriteit betref nie, maar ook oplettendheid en bedagsaamheid. Hieronder geld: Ken jou bure; ken die voertuie wat gereeld in jou onmiddellike omgewing beweeg; gee enige inligting aangaande verdagte persone of voertuie onmiddellik deur na die SAPD of die sektor verteenwoordiger; sekuriteitsdienste word in die dorp en omgewing verskaf, maak gebruik daarvan.
Die datum van die volgende vergadering sal in Die Kwêvoël geplaas word. Vir enige verdere inligting kan u kaptein Mantjane by 777 3500 skakel.