Speenkalf veiling

Die jaarlikse Pietersburg DLU speenkalf veiling, wat aangebied word deur Vleissentraal Bosveld, vind vanjaar op 22 Junie te Pietersburg, by die PDLU Veilingsentrum, digby Pietersburg skougronde plaas.
In die verlede het hierdie jaarlikse veiling elke jaar vir ‘n hoogtepunt gesorg sover dit die verkope van speenkalwers, wat in die omgewing geproduseer is, betref. Tydens hierdie veiling kry lede van beide TLU-SA, Agri-SA en ander landbou organisasies, die geleentheid om vir hulle onderskeie organisasies ‘n speenkalf te skenk wat elkeen individueel verkoop word.
Hierdie opbrengs delg dan outomaties die betrokke lid se jaarlikse lidmaatskap fooi by sy organisasie en die SPO (Speenkalf Produsente Organisasie), die balans word aangewend as ‘n bydrae vir die RPO (Rooivleis Produsente Organisasie). Nie lede en lede wat nie kalwers wil skenk nie, is nog steeds welkom om hulle kalwers, soos normaalweg, op die gewone veiling te kom verkoop.
Die geskenkte kalwers word vooraf beoordeel en pryse en trofeë word toegeken aan die beste drie speenkalwers se eienaars. Daar is ook ‘n prys vir die skenker wie se kalf die hoogste prys per kilogram behaal op die veiling. Die verkoopsring is omskep in ‘n skaal waarop die massa van die kalwers bepaal word sodra hulle die ring betree.
Na die geskenkte kalwers verkoop is, neem die normale veiling in aanvang en word die groepe kalwers verkoop soos wat die produsente dit in die ring aanbied. Daar word aansienlike kommissie toegewings gemaak deur Vleissentraal Bosveld en die rabat beloop tot 3% in die uiterste gevalle.
Ten spyte daarvan dat die prys nog op R9 en meer per kilogram staan, vir kwaliteit kalwers op veilings in die provinsie, dui alles daarop dat dit kan styg van nou af tot en met die veiling op 22 Junie. Hierdie veiling is ‘n geleentheid vir speenkalf produsente om saam te staan en alle moontlike kopers saam te trek om sodoende die markkragte toe te laat om die hoogste moontlike prys te beding.
Daar word geraam dat daar vanjaar nagenoeg 1000 speenkalwers onder die hamer gaan kom tydens dié veiling. Daar is ook kaartjies te koop waar die wenkalf gewen kan word met ‘n gelukkige trekking. Die eerste prys is die helfte van die speenkalf, die tweede prys is die agterkwart en die derde prys is die voorkwart. Kaartjies beloop R10 elk en is te koop by die Boerevereniging van Pietersburg DLU asook by die DLU kantoor. Skakel Wilma Prinsloo by (015) 297 3784 vir meer besonderhede.