Doornfontein Boerevereniging 60 Jaar oud

Die voorsitter van TLU-SA Noordstreek het die lede van die Doornfontein Boerevereniging in die Vaalwater distrik gelukgewens met 60 goue jare van saamstaan en diens aan die gemeenskap.
Die Doornfontein Boerevereniging is in 1945 gestig onder leiding van mnr HJG van der Merwe – die tydperk wat ook die einde van die Tweede Wêreldoorlog aandui. Die teer van die Nylstroom-Vaalwater pad in 1953 tot 1954 was een van die hoogtepunte in dié tydperk toe mnr Hennie Prinsloo die voorsitter was. Die LPR van Waterberg en destyds ook LUK van Transvaal, mnr Fox Odendaal, het saam met die georganiseerde landbou ‘n reuse aandeel aan die projek gehad.
Doornfontein het in 1970 besluit om ‘n eie veeveilingskompleks op te rig. Mnr Hannes van Zyl, destyds eienaar van die plaas Elandsbosch, het ‘n gedeelte van sy plaas aangebied. Daar is tot aan die begin van 1990 gereeld maandelikse veeveilings gehou. Hierdie veilings was ‘n daadwerklike diens aan boere van die gebied en is ‘n finansiële bate aan die Boerevereniging.
Deur die jare het Doornfontein BV ‘n groot rol gespeel, nie net in die landbou aktiwiteite van Doornfontein en omgewing nie, maar ook in die plaaslike gemeenskapslewe en groter Waterberg Distrik. Die BV het gesê dat dit hulle wens is dat dit ook so in die toekoms sal wees. Die wens is uitgespreek dat boere in die huidige krisistye sal besef hoe noodsaaklik dit is om deel uit te maak van Georganiseerde Landbou, veral TLU-SA.
Mnr Joubert het gesê hy is seker dat Doornfontein BV steeds so ‘n goeie impak op die gemeenskap sal hê. Hy het die huidige voorsitter, mnr Jaco Kriel voorspoed toegewens met die aktiwiteite vir die volgende 60 jaar.