Baanbrekerswerk by HFM op Akademiese gebied

THABAZIMBI – In ‘n land en wêreld waar akademiese kennis nie meer die hoogste prioriteit is nie, is daar in die Limpopo Provinsie ‘n eerste van sy soort, naamlik ‘n Internasionaal erkende Cambridge matriek wat tans met sukses by HFM aangebied word.
Me Leonie Barnard, ‘n kundige op die gebied van Biologie, het HFM hierdie naweek besoek om leiding te gee in die afronding van die Cambridge Biologie klas vir die eksamen wat in Mei 2005 afgelê word. Sy het onlangs in Dubai, Suid-Afrika verteenwoordig en word tans gereken as een van die wêreld-kenners op die gebied van Biologie.
Studente wat Cambridge op AF Level vlak slaag verdien outomaties 5 M punte op Universiteitsvlak en hulle is baie beter voorbereid vir die interne matriek eindeksamen. Die hoof mnr Deon Azar het in sy optrede sterk klem gelê op die feit dat kennis al werklike oplossing is vir die situasie in ons land en die wêreld en ook sy dank uitgespreek teenoor Paarl Vallei se hoof en beheerliggaam wat me Barnard afstaan vir hierdie kursus.
Die Biologie kursus sluit baie praktiese fasette van mensbiologie in en berei studente baie suksesvol voor vir mediese en paramediese studierigtings. Cambridge kursusse in Fisika word ook tans aangebied by HFM onder leiding van me Sanet le Roux. Me Martha van Schalkwyk het oorgeneem by me Charlene van der Walt wat die eerste groep leerlinge in Biologie onderrig het.
Alle leerlinge en/of ouers wat dink dat Universiteits opleiding vir hulle ‘n opsie is, word uitgenooi om in te skakel by die Cambridge kursus wat HFM aanbied. Kontak die skool of dr PM de Kock vir verdere inligting.
Die feit dat hierdie addisionele opleidings geleenthede beskikbaar is vir die studente, is ‘n ekstra pluimpie en veer in die hoed vir die versiendheid van HFM se hoof en beheerliggaam wat geleenthede skep en deurvoer vir leerlinge met ‘n passie om ‘n sukses van hulle lewens te maak.