Lodges beraad oor Telkom probleme

THABAZIMBI – Lodges in die omgewing het saamgestaan en hul griewe aan Telkom gerig na aanleiding van die gedurige onderbrekings wat ondervind word. In die skrywe aan die hoof uitvoerende beampte van Telkom, word melding gemaak van die kroniese onderbrekings wat dae, en soms tot weke neem om herstel te word.
Volgens die skrywe het Lodge eienaars reeds vanaf Januarie tot Februarie 2005, ‘n beraamde verlies van R800 000 gelei aangesien hulle nie telefonies bereik kon word vir besprekings nie. Hierdie verliese het daartoe bygedra dat Lodge werkers nie hulle jaarlikse bonusse ontvang het nie.
In die skrywe word aangehaal dat 100 tot 120 werkers hierdeur geraak word, elk met ‘n familie – ‘n totaal van 500 tot 600 mense. Die Lodge eienaars gaan dus geen ander keuse hê as om in die huidige en volgende maande werkers af te dank nie.
Daar word ook aan die hoof uitvoerende beampte genoem dat, buiten die verlies van inkomste, daar ook gevare soos veldbrande, aanvalle en siektes op plase en Lodges ontstaan wat dit vir hierdie eienaars onmoontlik maak om hulp te ontbied.
Daar is aangedring op ‘n vergadering met die top bestuur van Telkom en hierdie vergadering gaan Dinsdag, 10 Mei om 10:00 plaasvind by Komma Nader Gastehuis. Alle persone wat deur onderbrekings en swak diens geraak word, word genooi om hul griewe tydens hierdie vergadering te kom lug.