Warm én veilig in die winter

Met die koue wintermaande voor die deur word verhitting ‘n prioriteit. Verhitting hou egter moontlike gevare vir mense, hul eiendom en ander bates in.
Benewens skade weens verwarmers en vure wat onbewaak gelaat word en kragproppe  wat oorlaai word, is daar ook die risiko van natuurrampe soos veldbrande wat in die winter algemeen voorkom. Terwyl sommige rampe voorkom kan word, bly dit belangrik om jou besittings teen onvoorsiene ongelukke wat tot skade en verlies kan lei, te beskerm. Maak seker dat jou huisinhoud voldoende gedek is en tref voorsorg teen ooglopende brandgevare.
Kenners meen dat polishouers wat van ‘n makelaar gebruik maak, oor die algemeen beter gedek is as diegene wat hul bates direk verseker. Niemand kan ‘n natuurramp of katastrofe verhinder nie, maar jou makelaar kan jou help om jou bates behoorlik te verseker in geval die onverwagte gebeure.
Hy sal seker maak dat jy behoorlik vir die verlies van besittings (huishoudelik en kantoorinhoud, voertuie en ander bates) sowel as strukturele skade (geboue en eiendom) verseker is. Jou makelaar sal ook toesien dat die versekerde waarde van jou bates gereeld aangepas word sodat jy te alle tye behoorlik gedek is.
Wenke vir die winter: Moet brandende kaggels onder geen omstandighede onbewaak laat nie. Maak seker dat alle buitenshuise vure behoorlik geblus is voor jy na binne gaan. Die wind kan maklik ‘n vonk uit ‘n braaiplek by ‘n oop venster inwaai en die gordyne aan die brand laat slaan.
Gebruik gasverwarmers slegs in goed geventileerde kamers of andersins glad nie. Maak seker dat dit nie lek nie. Elektriese verwarmers met oop stawe moet eenkant staan om te verhoed dat dit omgestamp word. Moenie verwarmers oornag of onbewaak aangeskakel laat nie. Moet nooit klere oor of naby verwarmers droogmaak nie.
Moenie verwarmers naby houtmeubels sit nie. Maak seker jy verwyder alle vlambare stowwe naby die verwarmer of kaggel. Moenie elektrisiteit misbruik nie. Moet dus nie twee verwarmers by een kragpunt inprop nie – dit kan ‘n elektriese brand veroorsaak.
Bron: SA Koöp.