TLU-SA Media Opedag

Die voorsitter van TLU-SA Noordstreek, mnr Dries Joubert het die media verteenwoordigers wat die Media Opedag bygewoon het, bedank vir hulle teenwoordigheid.
In ‘n kort verwelkoming is die onafhanklikheid van die media beklemtoon. TLU-SA Noordstreek sien die onafhanklikheid van die media as een van die noodsaaklikste boustene van die nuwe demokrasie. Dit is bemoedigend om te sien dat die media grootliks onafhanklik bly en die beginsel streng beskerm.
Die Handves van Menseregte (hoofstuk 2 van die Grondwet) waarborg wel Godsdiens vryheid, vryheid van geloof en opinie en vryheid van spraak, maar dit is slegs woorde. Alle Suid-Afrikaners, waarvan die media ‘n baie belangrike rol speel, moet die regte op die grond neersit.
Die media se taak, na TLU-SA Noordstreek se mening, is om die opsies oop te hou. In ‘n land waar die politieke toneel so totaal deur een party oorheers word, is die bydrae van die media dus meer as net om mense ingelig te hou. Die taak is om ook waghond te speel, die Handves van Menseregte te beskerm en die bepalings van die Grondwet aan die publiek voor te hou. Die media se stem word nou die stem van die mense.
TLU-SA Noordstreek sien die verhouding met die media as een van hul belangrikste aktiwiteite. In ‘n moderne wêreld waar massa kommunikasie alles oorheers, is die media geweldig belangrik. Die media het ‘n bepalende invloed op die klimaat wat geskep word. TLU-SA Noordstreek is baie bewus van die mag wat in die media se penne opgesluit lê. Daarom is ‘n goeie werksverhouding tussen hulle en media verteenwoordigers van groot belang. Joubert het gesê dat die Media Opedag ‘n instelling gaan word en dat dit gereelde kontak met joernaliste moontlik sal maak.