Statistiek SA – steekproewe op plase

Mnr Dries Joubert, Streekvoorsitter van TLU SA Noordstreek het gesê hul lede moet kennis neem van die nuutste besluit van Statistiek SA om voortaan jaarliks op ‘n steekproef basis in die landbou omgewing sekere statistiese opnames te doen.
Daar is op ‘n ewekansige wyse ongeveer 6000 van die groter boere geïdentifiseer wat elk ‘n vraelys in die pos sal ontvang. Op hierdie vorms is daar op die voorblad ‘n unieke nommer sowel as ‘n adres aangebring wat die vorm aan ‘n individu kan koppel. Mnr M Mnyaka van Stats SA het die aangeleentheid met TLU-SA bespreek en samewerking versoek.
TLU-SA se standpunt is weereens duidelik aan hom oorgedra dat hulle die belangrikheid van betroubare statistiek ondersteun, maar dan net anoniem. TLU-SA het Mnyaka versoek dat Stats SA dit op die vorm se voorkant baie duidelik moet beklemtoon dat die voorste bladsy verwyder kan word en dat die gedeeltes van die vorm waar persoonlike inligting (telefoonnommer, e-pos adres ensovoorts) wat dit direk aan die boer kan koppel, afgeskeur kan word.
Lede word versoek om nie gedeeltes oop te laat nie, maar duidelik met ‘n permanente pen ‘n streep deur die gedeelte te trek. Die voms moet ook met ‘n permanente pen ingevul word en nie met ‘n potlood waar inligting agteraf verander kan word nie.
Die minister se versoek van ongeveer ‘n jaar gelede, dat sy Statistiek SA versoek het om vir haar die nodige inligting in te samel om haar te help met die grondherverdelingsproses, kan nie ligtelik beskou word nie. Dit skep ‘n bepaalde probleem met vertoue en is dit ook so aan Stats SA oorgedra. TLU-SA versoek die lede wat die vorms ontvang om dit wel in te vul, maar dan anoniem soos die Algemene Raad van TLU-SA besluit het.
Lede word ook weereens daarop gewys dat onbekende besoekers (hetsy marknavorsing of regeringsinstansies) op plase deur middel van TLU-SA struktuur uitklaring moet kry alvorens hul in gebiede begin met opnames. Na die uitklaring word daar per afspraak soos in boere se distrik of boere unie gereël, besoeke gebring.
Indien daar enige twyfel bestaan oor die meriete/bona fides van besoekers moet dit eers uitgeklaar word met Streekkantoor alvorens dit toegelaat kan word.
Joubert het lede van TLU-SA Noordstreek vermaan dat hulle hul nie moet laat intimideer nie. hy het gesê lede is burgers van Suid-Afrika en dat hulle nie nodig het om onverskoning te vra dat hulle in Suid-Afrika is nie.