Sekerheid vir Chromite se mense

THABAZIMBI  – Na dekades van onsekerheid het die mense wat in die nedersetting by Chromite bly, deur die ruimskenking van Chromite se eienaars Henk en Charlotte Nel, wat 135 ha grond aan die Thabazimbi Munisipaliteit beskikbaar gestel het vir die eerste keer hoop vir die toekoms. Die Munisipaliteit sal sorg dat elkeen sy eie erf kry en hulle sal betaal vir die huise wat opgerig word. Die Nel familie het gedurende 2000 die plaas van Chromine aangekoop terwyl die mense reeds op die eiendom gevestig was. Chromite was ‘n myndorpie en die hospitaaltjie op die dorp was alreeds omskep in ‘n skool, maar die het baie gou te klein geword. Danksy hulp van Egon Mauss (Wildspring Farms) Amandelbult gemeenskapsforum, die Nel egpaar en Northam Plats Setaria, is daar nuwe klaskamers met skoolbanke, gordyne, kleedkamers, lopende water en binnekort ook elektrisiteit. ‘n Kliniek en selfs ‘n voedselprogram (daagliks vir die skoolkinders) word deur Northam Plats geborg.
Silvia Matsietsa, hoof van die skool met haar ander elf leerkragte, is baie nou betrokke by die gemeenskap. In samewerking met Nina die klinieksuster, word daar aanbiedings van gesondheid, higiëne, vigs en dwelmmisbruik gereeld aangebied. Die leerkragte bied ook ABET klasse vir die volwassenes na skool aan. Sodra die elektrisiteit geïnstaller is sal hulle saans ook klasse aanbied.