PUK HOU OPEDAG VIR VOORNEMENDE STUDENTE

Die Potchefstroom kampus van die Noordwes-Universiteit hou vanjaar weer sy jaarlikse Opedag op 2 Mei 2005 vir voornemende studente. Graad 12-leerders en hul ouers kan 08:30 die rektor prof Annette Combrink se verwelkoming in die ouditorium bywoon waar hulle ook van nader kennis kan maak met die PUK se karakter en geleenthede wat dié universiteit bied.
Daarna kry voornemende studente en hul ouers kans om die verskillende fakulteite te besoek. Daar sal ook deurlopend individuele besoeke aan die toelatingskantoor, finansiële steundienste, verskillende koshuise en die algemene inligtingstent gebring kan word.
Om te besluit aan watter universiteit jy wil studeer is seker een van die belangrikste keuses in jou lewe. Vir jong mense wat soek na ‘n moderne, op-en-wakker Universiteit wat deur sy ligging, grootte en waardes ‘n opleiding van hoogstaande internasionale gehalte binne en buite die lesingslokale bied, is die PUK die regte keuse.
Die PUK bied jou ‘n beroepsgerigte graad wat internasionaal erken word met ‘n polsende studentelewe. Daarom word voornemende studente genooi om vir ‘n dag lank ‘n PUK-student te wees.
Na die verwelkoming deur die rektor is daar begeleidende toere deur die kampus en die koshuise. Alle vrae oor beurse en lenings, kursusse, sportsoorte, kultuurlewe en ander studentedienste sal beantwoord word.
Indien u die Opedag op 2 Mei wil bywoon skakel met die kantoor van die Direkteur van die Departement Bemarking en Kommunikasie by tel (018) 299-2772 of Faks (018) 299-2767. Navrae kan ook elektronies gerig word by navrae@puk.ac.za of besoek die webwerf by http://www.puk.ac.za/opedag/.