SA Nasionale Bloeddiens weer by Expo

THABAZIMBI – Die Suid-Afrikaanse Nasionale Bloeddiens sal weer vanjaar, vanaf 29 April tot 2 Mei by die Wild en Toerisme Expo wees. April is bloedskenkermaand en mense kan dié bewusmakingsveldtog ondersteun deur veilige bloed te skenk en vriende en familielede te motiveer om dieselfde te doen.Die hoofdoel van Bloedskenkermaand is om mense bewus te maak van die belangrikheid van ‘n konstante én veilige bloedvoorraad in Suid-Afrika. Elke bloedskenker ontvang in April ‘n lapelwapen wat ‘n blou strik uitbeeld, die kenteken van Bloedskenkermaand. Die strik simboliseer skenkers se toewyding tot bloedskenking en is ‘n herinnering aan dié mense wie se lewe deur ‘n bloedoortapping gered is.
Vanjaar vind die Pick ‘n Pay Nasionale Bloedbewusmakingsfietstoer ook weer gedurende Bloedskenkermaand plaas. Dié fietstoer is in sy sewende jaar en vanjaar neem ‘n groep fietsryers vanuit die Verenigde State van Amerika (VSA) vir ‘n tweede keer hieraan deel.
In 2004 is 21 329 eenhede bloed gedurende die agt dae van die fietstoer ingesamel. Vanjaar gaan die fietsryers, met die hulp van hul Amerikaanse spanmaats, probeer om dié getal te verhoog.
Deur bloed te skenk bied ‘n mens aan jou direkte gemeenskap ‘n baie besondere geskenk, naamlik die geskenk van lewe. Meer as 400 000 Suid-Afrikaners het verlede jaar ‘n bloedoortapping ontvang. Die taak rus dus op elke gesonde Suid-Afrikaner, wat bloed kan skenk, om dit te doen.

Read more about Thabazimbi Expo