Scrapbooking – Vroueblad

“Scrapbooking” is absoluut verslawend. Wat so wonderlik van “scrapbooking” is , is dat ‘n mens al die verskillende “crafts” hierin kan gebruik, soos naaldwerk, decoupagé, verf, pastelle en vele meer.
Daar sal voorlopig een klas (tema) per maand aangebied word tydens die oggend, middag en aand. Die volgende tema sal ‘n “see vakansie” wees.
Jy leer ten minste een of twee tegnieke per klas.
Twee tegnieke is by die klas aangebied tydends die klasse die afgelope week, naamlik die skud boksie (shaker box) asook hoe om die “tool kit” gaatjies in die etikette te maak en dan studs in te slaan.
Kom besoek Kodak gerus vir die nuutste voorraad, soos albums, papier, alle bybehore en “scrapbooking” toerusting.
Ons “dokter” (verander) ook jou foto soos jy dit verlang.