Tienerselfmoord Bewustheidsweek – Vroueblad

Die Tienerselfmoord Bewustheidsweek is vanaf 21 to 25 Februarie gehou. Volgens dr Manto Tshabalala-Msimang, Nasionale Minister van Gesondheid, dui dit uit die Suid-Afrikaanse Jeuggedragsopname – wat ‘n oorsig gee van die voorkoms van selfmoord in die land – wil dit voorkom asof selfmoorde meer algemeen is onder jongmense as oumense.
Selfmoorde is nie net in Suid-Afrika ‘n kommerwekkende probleem nie, maar ‘n wêreldwye verskynsel en is dertiende op die lys van hoofoorsake van sterftes. Dr Tshabalala-Msimang sê hierdie jongmense is ons toekomstige leiers wat vroeg reeds besluit om ‘n permanente oplossing vir ‘n tydelike probleem te kry.
Depressie is die grootste oorsaak van selfmoord en dit is algemene kennis dat ons jeug gebuk gaan onder groot groepsdruk wat gepaard gaan met drank, rook en dwelm misbruik. Sy sê verder dat hartseer ‘n normale emosie is, maar as dit langer as twee weke duur en met jou lewe inmeng, kan dit ernstig raak.
Sy raai ieder en elk aan, wat depressief voel of selfmoordneigings het, om een van die volgende hulplyne te skakel: Suid-Afrikaanse Federasie van Gesondheid by (011) 339-2621 of (012) 332-3927, Lifeline by hul tolvry nommer (011) 953-4111, Die SA Depressie- en Besorgdheidgroep – Selfmoord se tolvrynommer 0800 567 567 of (011) 783-1474 of die Kinderlyn by (011) 484-1070.