VLU Noord Bosveldstreek hou konferensie

Die dag waarop menige VLU-vrou van Bosveldstreek so belangrik is, het aangebreek met die konferensie wat 16 Maart te Tom Burke plaasgevind het. Dit het beteken kuier, lag, huil, luister en veral positief wees.
Die saal waar die konferensie gehou was, was prentjiemooi versier en daar het ‘n gemoedelike atmosfeer geheers wat almal welkom geheet het. Die reëlings wat hierdie jaar deur Tambotiekring (met Hester Botha as vise-voorsitter) in samewerking met Beauty-tak waargeneem is, was puik. Vanaf registrasie, opening, tee, sprekers, afsluiting en die ete, was alles ‘n reuse sukses en het alles glad verloop.
Bosveldstreek bestaan vanjaar reeds tien jaar en Beauty-tak, wat hierdie jaar sy veertigste bestaansjaar vier, het tans sewentien lede. Desiré Krüss, wat vir vier jaar die voorsitter van Bosveldstreek was, is ook lid van Beauty-tak, Desiré moes ongelukkig die tuig as streeksvoorsitter neerlê en Tharina Rossel is as die nuwe streeksvoorsitter verkies.
Die dag se program was interessant met VLU-lede van Ellisras wat die VLU se beeld gebou en tegelykertyd die VLU bemark het. Laerskool Unitas het ook twee items gelewer wat die dames baie geniet het. Die tema “Wees ‘n Wakker Verbruiker” is deur advokaat Bezuidenhout aangevul en beaam by wat die gasspreker, mnr Dawie Roodt op ‘n besonder interessante manier, aan die dames oorgedra het.
Die hoogtepunt van die dag was natuurlik die prysuitdeling waarna almal so uitgesien het. Altesaam 385 artikels, wat onder andere ‘n piouterkassie, memobord, Australiese kruisiesteek tafeldoek, gewone kruisiesteek, ongevoeringde baadjie, stumphwork, gebottel en gebak, blommerangskikkings en vele meer ingesluit het, is ingeskryf. Wilna van der Merwe van Bulgerivier was die wenner van die mees pryswennende artikels. Steenbokpan was die top tak vir die tweede agtereenvolgende jaar en die top-skakel was Riana Peacock, ook van Steenbokpan. Alma tak was die tak met die meeste punte. ‘n Projek om geld in te samel vir die aankoop van ‘n nuwe klanksisteem is geloods, en Ceciel Nortjé was die wenner van die lampskerm.
So het nog ‘n dag tot ‘n einde gekom en het die dames met die belofte van “sien jou weer volgende jaar” seervoet en moeg, maar met ‘n lied in die hart huiswaarts gekeer. “Wees ‘n Wakker Verbruiker” – ook in die gebed en verbruikers van gesinne. Verbruik hulle met sorg en met eerbied. Dit is die boodskap wat die dag by die vroue gelaat is en waarmee almal met nuwe oë na die tema van die jaar sal kyk.