Steunkring leierskursus

Mnr Dries Joubert het na afloop van die eerste Steunkring leierskursus sy dank en waardering teenoor mnr Gideon Meiring en sy span uitgespreek na die uiters suksesvolle afhandeling van die kursus.
Mnr Joubert het gesê die doel van die kursus is om leiers in die gemeenskap op te lei en te bemagtig sodat hulle instaat is om Steunkring groepe op grondvlak te aktiveer. Mnr Joubert het aangedui dat die sluiting van kommando’s, die tekort aan voldoende en opgeleide polisiebeamptes, die ontoereikende logistieke steun, die afwesigheid van ‘n effektiewe sektorpolisiëringstelsel in die meeste gebiede en die implimentering van die Wet op die Beheer van Vuurwapens, die veiligheid van almal in die landelike gemeenskap bedreig. Daarom het TLU-SA ‘n morele plig om ons lede toe te rus om na hulle eie veiligheid om te sien. Mnr Joubert het gesê mense in nie bekommerd oor hulle eie veiligheid nie en dit is tyd dat ons almal eienaarskap van ons eie veiligheid neem. TLU-SA neem die leiding en nooi almal uit, ook die wat nie lede van TLU-SA is nie, om in te skakel by die Steunkring opleiding.
Mnr Joubert het sy verbasing en blydskap uitgespreek dat so baie jong mense die kursus bygewoon het. Hy het gesê dit is ‘n aanduiding dat jongmense die erns van die situasie besef en eienaarskap vir hulle eie veiligheid neem.
Die kampleier, mnr Gideon Meiring, het sy dank uitgespreek teenoor die ondersteuning van ver af. Kursusgangers het van Thabazimbi, Tom Burke, Batlimore en ander plekke gekom om ‘n hoër vlak van opleiding te ontvang. Hy sê hy was beïndruk met die gretigheid om te leer en gepaardgaande entoesiasme van studente. Hy sê die kursus het studente leierskap vaardighede geleer, kaartwerk, radiowerk, sekerheid, iets rondom inligtinginsameling en makkerhulp (noodhulp).
Al die aspekte het gekulmineer in ‘n nagtelike praktiese oefening waarvan die aspekte toegepas en geëvalueer is. Wat veral opgeval het was die entoesiasme van die vroulike deelnemers. Hulle goeie gesindheid en opoffering is gewys deur die feit dat sommige minder as vyf ure slaap ingekry het.
Mnr Meiring het sy dank en waardering teenoor instrukteurs wat die kursus moontlik gemaak het, uitgespreek. Hulle sal weer in die toekoms by die kursus betrokke wees. Die kursus het net suid van Messina plaasgevind.
Die volgende kursus word beplan vir die naweek van 22 tot 24 Julie 2005. Belangstellendes kan die Streekkantoor skakel by (015) 297 3749. Mnr Joubert het landelike gemeenskappe uitgenooi om hulle eie veiligheid ernstig op te neem en die kursusse by te woon.