Top gholfers goed verteenwoordig by klubkampioenskappe

THABAZIMBI – Die een kompetisie waarvoor daar jaarliks met erns voorberei word is die klubkampioenskappe. Die A-afdeling was goed verteenwoordig, maar die inskrywings vir die B-en C-afdelings was teleurstellend. John Kennedy het by ‘n geleentheid gesê:”It’s not what your country can do for you, but what you can do for your country.” Dit is seker ook van toepassing op lede van enige klub of organisasie.
Jaco Prinsloo, een van die klub se belowendse juniors, is vanjaar se kampioen met ‘n brutotelling van 149. Die naaswenner met 150 was Pieter Niemand. John-James Behrens is die Netto-wenner. Pietie Terblanche wen die A-afdeling en is ook die beste van die Veterane. Johan Prinsloo is die wenner van die B-afdeling en Willem du Plessis van die C-afdeling. Marina van der Wateren is die dameskampioen en Louise van Graan wen die Netto-beker.
Baie geluk aan almal wat gewen het. Daar moet egter ‘n paar name uitgesonder word. Ses van ons lede het spesiaal van Pretoria gekom om te speel naamlik RC Terblance, Jan-Floris van der Wateren, Toppie Olivier, John-James Behrens, Denis Dreyer en Janneman Nortje. Len Barber en Daan Freischlich, beginners wat nog nie eers ‘n amptelike voorgee het nie en Maggie Hoffmann, ‘n nuwe lid, was ook bereid om hulle klub te ondersteun.
Daar is weer deur die dag en ook die aand heerlik gesmul aan die eetgoed wat Louis van die Deegverrassings voorgesit het. Dankie ook aan die twee Lourens-seuns wat die twee watergate beman het.
Die manne wat Saterdag 19 Maart op Rooiberg teen Amandelbult liga gaan speel is Derek Torlage, John-Henry Williams, Jakkie van der Wateren, Jan-Floris van der Wateren, Carel Payne, Jannie van Graan, Toppie Olivier en Steve van der Merwe. Sterkte ook aan julle.
Dit is elke speler se plig om elke keer sy korrekte aangepaste telling in te voer. Die SAGA se voorgee-reëls bepaal die volgende: “Should a player fail to return a score on the handicap system he shall have a differential equal to the best of his last differentials recorded as a penalty score.”

Die wenners van Thabazimbi Gholfklub se klubkampioenskappe: Agter vlnr: Pietie Terblanche, Johan Prinsloo, John-James Behrens en Willem du Plessis. Voor: Louise van Graan, Marina van der Wateren en Jaco Prinsloo.