General

DLU doen ernstige beroep op Departement van Vervoer

Die nuutverkose DLU (Distriks Landbou Unie) voorsitter van Koedoesrand, mnr Rudie Heinlein, het ‘n ernstige beroep op die Departement van Vervoer gedoen om dringend aandag aan probleme wat produktiwiteit in die departement ondermyn, te gee.
Heinlein herinner die publiek daaraan dat paaie vanaf 1 April 2005 nie langer onder die Departement Openbare Werke sorteer nie, maar wel onder die Departement van Vervoer. Hy het die hoop uitgespreek dat bekwame amptenare oorgedra sal word en dat dienslewering nie in gedrang sal kom nie.
Op ‘n DLU algemene raads vergadering wat op Donderdag, 3 Maart gehou is, is die kommer uitgespreek dat pad skouers nie in stand gehou word nie. Ongelukke sal voorkom indien die lang gras langs die paaie nie gesny word nie. Koedoes loop dikwels oor die pad en motoriste kan nie betyds optree omdat diere nie in die lang gras gesien word nie.
Die voorsitter het sy kommer uitgespreek oor die moratorium op indiensneming wat nou al vanaf 1994 geld. Slegs een span werkers (bestaande uit agt mense) is nou verantwoordelik om al die instandhouding in die Tolwe gebied te doen. Die DLU is ernstig bekommerd dat die regering nie die vereistes wat die grondwet stel, nakom nie. Die grondwet is duidelik dat die regering bates soos paaie, behoorlik instand moet hou.
Die DLU is ook bekommerd omdat dit wil voorkom asof 80 van die 100 voertuie wat benodig word vir padinstandhouding, nie gebruik kan word nie omdat die lisensies vir die voertuie nie hernu is nie. Dit beteken dat 80 werkende voertuie staan terwyl die infrastruktuur daagliks agteruitgaan.
Die DLU stel voor die kontrakte aan grondeienaars gegee moet word om die pad skouers wat aan hulle grondgebied grens, in stand te hou. Alhoewel die regering beplan om die werk aan kontrakteurs wat deur die departement opgelei moet word, oor te gee, kan dit nog lank duur. Die sogenaamde “Extended Public Works Program” wat kontrakteurs moet oplei om die werk te doen, sukkel om van die grond af te kom terwyl grondeienaars reeds instaat is om die werk effektief te verrig.
Mnr Heinlein het ‘n ernstige beroep op die LUR van Vervoer gedoen om dringend aandag aan paaie in die Tolwe gebied te gee.