Obaro Boeredag goed ondersteun

MAKOPPA – Die boeredag wat Obaro in samewerking met Bayer Dieregesondheid en Voermol op Makoppa aangebied het, is goed deur die boere ondersteun.
Heelwat boere uit die omgewing kon eerstehandse kennis opdoen aangaande die eienskappe waarvoor opgelet moet word by teeldiere, die regte voeding asook dippe en dieremedisyne.
Die boeredag is by Vastrap Boerdery van Kobus en Marietta van Graan by Makoppa aangebied. Boere is ook die geleentheid gebied om osse wat in die veld loop te vergelyk met osse wat op kraal gevoer word. Die dag is met ‘n gesellige ete afgesluit.