Aanbieders gesoek vir ATKV slypskole

Die ATKV reël slypskole vir die Limpopo- en Noordwes provinsie se Afrikaans Tweedetaal-onderwysers en wil graag van bekwame aanbieders gebruik maak.
Onderwerpe wat aandag gaan geniet is: Hoërskole – Hoe om ‘n les volgens Uitkomsgebaseerde Onderwys voor te berei en aan te bied en die assessering van kreatiewe skryfwerk en taalstruktuur volgens UGO. Laerskole – Onderrig van die leesvaardigheid en taalstruktuur volgens UGO en onderrig van kreatiewe skryfwerk. Die program duur ‘n volle dag en belangstellendes moet vir alle aanbiedinge beskikbaar wees.
Die slypskole begin in April, onmiddellik na die herfs vakansie, in die Limpopo en duur tot teen die einde April en in die Noordwes in Mei vir drie weke. Belangstellendes kan vir Olga Sema skakel by (011) 919 9000 of 082 460 6162.