TLU SA massavergaderings

TLU SA het, soos gemeld in die verklaring van Graan SA oor die massavergaderings aangaande die krisis binne landbou, as organisasie, homself verbind tot die geleentheid. Die president van TLU SA, mnr Paul van der Walt het ‘n ernstige beroep gedoen op boere om in groot getalle hierdie geleentheid te ondersteun.
Die omstandighede waaronder landbou vanuit ‘n ekonomiese oogpunt gebuk gaan het feitlik onbestuurbare vlakke bereik en sal die onderskeie rolspelers ernstige planne moet maak om die produsent in produksie te hou, het mnr van der Walt gesê.
Daar word twee geleenthede gereël naamlik: Saterdag, 29 Januarie 2005 vanaf 10:00 tot 12:00 by Supersportpark krieketstadion in Centurion, Pretoria en Maandag, 31 Januarie 2005 vanaf 10:00 tot 12:00 by die Velodrome, Tygervallei in Belville, Kaapprovinsie.
Vir navrae kan Paul van der Walt gekontak word by 082 495 4551.