Nuwe munisipale straat ‘n “fiasko”

THABAZIMBI – Die onlangse opgradering van Shaidrive in Regorogile, wat die belastingbetaler ongeveer R600 000 uit die sak gejaag het, is ‘n fiasko.
Die “nuwe” teerstraat wat laat verlede jaar voltooi is, verbrokkel reeds plek-plek. Buiten die belastingbetaler se geld, is ongeveer R1 miljoen rand, wat uit die verkoop van munisipale huise verkry is, ook aangewend.
Die Ontwikkelingsbank is oorspronklik genader om die kostes van die straat te finansier. ‘n Voorbehoud was egter dat dit arbeidsintensief moes wees, met ander woorde, plaveisel stene moes gebruik word en die stene moes plaaslik vervaardig word en deur plaaslike arbeiders gelê word. Plaveiselstene het ook ‘n baie hoër lewensduur as teer. Hierdeur sou daar werk verskaf word aan ongeveer 300 werklose inwoners van Regorogile.
Na bewering is die werk deur mnr Lephiana (Bestuurder Tegniese Dienste) uitgekontrakteer en is daar reeds R800 000 aan die kontrakteer oorbetaal. Die stormwater dreinering is nooit voltooi nie en die voorafvervaardigde beton dreineringskanale staan onaangeraak op die sypaadjie. Daar is verneem dat die kontrakteer aangevoer het dat ‘n stormwater dreineringstelsel onnodig sou wees. Die sysloot of dreineringsvoor is nie gebou nie en toestande is steeds haaglik.
Die strate wat met Shaidrive kruis, moes volgens standaard, ongeveer 30 meter na binne geteer word en afgerond word met randstene. Dit is ook nie gedoen nie, en het tot gevolg dat hierdie kruispaaie se verkeer Shaidrive se “nuwe” pad heeltemal oplig.