“Krismispartie” met belastingbetalersgeld

THABAZIMBI – Die DA raadslede het hulle misnoeë uitgespreek oor die verkwisting van belastingbetalersgeld deur die Thabazimbi munisipaliteit.
Dit volg op die Raad se jaareindfunksie wat op 18 Desember 2004 by die Bakubung Ruskamp in die Pilansberg Nasionale Park gehou is. Die totale rekening hieraan verbonde het meer as R41 000 beloop.
Volgens raadslid Ivan Keyser is daar geen toestemming tydens enige raadsvergadering hiervoor gevra nie. Volgens hom is daar slegs selektiewe uitnodigings aan die meeste ANC raadslede gerig om die funksie op raadsonkoste by te woon. Die raadslede en munisipale werkers wat die funksie bygewoon het sluit in die Munisipale bestuurder, mnr Lefawane en die burgemeester me Madela.
Verblyf vir die een nag het R31350 (plus BTW)  beloop en die gaste is tydens ‘n Bushbraai, waar die drankrekening meer as R1200 beloop het, onthaal. Selfs sigarette is op die belastingbetaler se koste aangekoop.
Volgens raadslid Paul Schrutton word baie raadsbesluite sonder die nodige toestemming van die raad eensydig deur die Munisipale bestuurder herroep. Hierdie ongemagtige herroeping van besluite kan erge negatiewe finansiële implikasies vir Thabazimbi Munisipaliteit inhou.
Hy het ook verwys na die lenings wat aan munisipale werkers toegestaan word vir die aankoop van motorvoertuie met belastinggeld. Hierdie is geld wat vir die bedryf van die dorp gebruik moet word wat nou teen lae rentekoerse aan mense uitgeleen word om privaat motors vir hulself aan te skaf, het hy gesê.
Hierdie verkwisting van die belastingbetaler se geld het ook betrekking op die burgemeester se amptelike voertuig. Volgens bogenoemde raadslede is dit onmoontlik dat die voertuig in so ‘n kort rukkie soveel kilometers vir amptelike doeleindes kon aflê. Daar was ook ‘n geval waar die voertuig na bewering aan ‘n persoon uitgeleen is en met diesel gevul is in plaas van petrol.