Swaard hang oor Kumba werkers

Die myngroep, Kumba Resources, het geweier om die Artikel 189 kennisgewing, waarin die maatskappy hullle voornemens om 400 werkers af te dank uiteengesit het, terug te trek. Die aansoek om die kennisgewing terug te trek het van Solidariteit gekom tydens die eerste ontmoeting tussen Kumba en die verskillende unies aangaande die afdanking van 400 werkers.
Die afdankings spruit voort uit die Kumba Business Improvement Project (KBIP), wat begin is in Februarie 2004. Solidariteit het gevra om deel te wees van die proses, maar Kumba het voortgegaan met hul eensydigheid en het die unies slegs in kennis gestel van die nagevolge wat die afdanking van 400 werkers insluit. Dit het Kumba agt maande geneem om KBIP te vorm, maar hulle gee die unies slegs drie weke om hul goedkeuring te gee.
Die afdankings by Kumba vorm deel van die strategie wat daarop gemik is om R800 miljoen profyt te maak teen Desember 2005. Die koste besnoeiing wat die groep najaag, vorm deel van die KBIP, wat by Kumba se operasies te Grootgeluk, Sishen, Thabazimbi, Glen Douglas en Tsikondeni geimplimenteer sal word in ‘n poging om die groep meer winsgewend te maak. Kumba sien afdankings as ‘n maklike manier om van werkers ontslae te raak.
Wat bydra tot Solidariteit se gramskap, is die feit dat die unies drie weke gelede ‘n ooreenkoms met Kumba onderteken het waarin daar ‘n sewe dae werksweek geimplimenteer sal word by Grootgeluk myn. Tydens hierdie vergadering het Kumba hul versekering aan Solidariteit en NUM gegee dat daar geen werksverliese sal wees nie.
Dr Con Fauconnier het ook tydens salarisverhogings onderhandelings vroeër vanjaar, die versekering gegee dat geen arbeids vermindering oorweeg word nie. Fauconnier het gesê hy sal eerder van sy bates ontslae raak as van sy mense. Tydens die afgelope boekjaar het Kumba R759 miljoen belê in nuwe produksie kapasiteit en het R167 miljoen profyt gemaak. Die groep se omset vir die jaar was R8,45 biljoen, ‘n styging van 13% in vergelyking met die vorige jaar.