Northam VLU en Weigh-Less

NORTHAM – Tydens die vergadering wat op 13 Mei gehou is, het Martie de Castro van Weigh-Less as gasspreker opgetree.
Sy het die lede ‘n bietjie meer vertel oor Weigh-Less en almal was na afloop hiervan spyt oor die heerlike koek en tee wat hul geniet het. Daarna het sy van die dames gemeet en geweeg. Sy het aan hulle gewys wat hul veronderstel is om te weeg. Van hul was verbaas, ander het dit verwag. So by so het hul besluit, om voordat die winter in volle glorie is moet daar ‘n paar “kilogrammetjies” afgeskud word.
Die kongres is ophande Hannetjie du Plessis en Annatjie Dreyer is afgevaardiges om na die kongres op 18 & 19 Mei 2004 te Die Oog, Naboomspruit, te gaan. Drie dames het ook as gaste die vergadering bygewoon. Enige persoon wat belangstel om saam met die lede enige vaardighede aan te leer is welkom, en word vriendelik uitgenooi na die volgende vergadering wat op 17 Junie 2004 sal plaasvind.
Enige navrae kan gerig word aan Annatjie Dreyer 082 464 0204.