Wen ADHD e-boek

Oktober is Internasionale ADHD Bewustheidsmaand. Wêreldwyd span verskeie organisasies hierdie tyd van die jaar saam om kennis en begrip van hierdie indringende versteuring te bevorder.

Ter ondersteuning van jaarlikse globale impetus vir ADHD bewusmaking word 5 Kwêvoël-lesers die geleentheid gebied … Lees meer

Read more