Munisipale senior amptenare se poste in die gedrang

THABAZIMBI – Gedurende ‘n raadsvergadering van die Thabazimbi Munisipaliteit gehou op 1 September 2016, is ‘n resolusie aanvaar om die dienste van twee senior amptenare, verantwoordelik vir die finansiële bestuur van die munisipaliteit, te beëindig in ooreenstemming met die Wet op Munisipale Finansiële Bestuur (MFMA – Municipal Finance Management Act) en die Wet op Openbare Finansiële Bestuur (PFMA – Public Finance Management Act), en dat hulle tussen sewe tot veertien dae tyd het om die raad te oortuig waarom hulle hul posisies moet behou.…

Read more

Munisipale werknemers-unie verskoon blaam van disfunksionele ANC

THABAZIMBI – Nieteenstaande die feit dat die vorige disfunksionele ANC-beheerde Munisipale raad en bestuur van die Thabazimbi Munisipaliteit die nuwe toetredende raad wat die ANC se algehele mag oor hoe dinge in die munisipaliteit gebeur, ontneem het, hou die Munisipale werknemers unie die nuwe munisipale bestuur verantwoordelik om die situasie op te los, nieteenstaande die korrupsie, wanbestuur en miljoene rand se skuld wat die vorige bestuur nagelaat het.…

Read more