Landelike veiligheid geniet hoëvlak aandag – Rural safety enjoys high-level attention

Scroll down for English

Agri SA se Landelike Beveiligingskomitee het die week met ‘n hoëvlak polisie afvaardiging en ander verteenwoordigers van die land se veiligheidsmagte indringende gesprekke gevoer en beplanning gedoen oor verskeie landelike veiligheidsaspekte wat die veiligheid van die boerderygemeenskap bedreig
Die onbevredigende situasie rakende plaasaanvalle en -moorde wat ernstige gevolge vir die boerderygemeenskap inhou, het spesifiek aandag geniet.…

Read more

Finders Keepers Treasures in the North West

Finders Keepers Cheetah
Sunday Times Finders Keepers and Explorer
Ann Van Dyk Cheetah Centre
DeWildt (near Brits)
NorthWest Province
Photograph: John Hogg/Sunday Times
06 June 2016.

Continuing on their journey to make a lucky Sunday Times reader R1 million rand richer and acquaint South Africans with the joys of local travel, the TOMSA/Sunday Times Finders Keepers team have reached the North West province – Bokone bophirima.…

Read more