“Omgee” die Waardeweek-tema by HFM

Hoërskool Frikkie Meyer het hulle Waardeweek vanaf 22 tot 25 Oktober aangebied waartydens daar elke dag, by wyse van iets wat aan die personeel of leerlinge gegee is, hulle gewys het dat hulle omgee.

Die “Omgee” het as volg verloop:

30 Okt Omgee met hoofMaandag 22 Oktober – Koeldrank en Sjokolade is aan terrein personeel uitgedeel, terwyl die personeel hulle deel bygedra het deur aan die matriekulante in die saal ‘n pen uit omgee te oorhandig.

Dinsdag 23 Oktober – SR het vir die personeel ‘n noodhulp “kit” uitgedeel vir eksamentyd terwyl die kantoor Administrasie dames en van die ondersteuningspersoneel die boom van die jaar, ‘n geelhoutboom, geplant het.

Woensdag 24 Oktober – Personeel deel popcorn uit aan ouers by aflaaipunte by die skool.

Donderdag 25 Oktober – Graad 8 tot 11 leerlinge ontvang elkeen in hul registerklasse ‘n pen en kaartjie van die personeel om sterkte toe te wens met die komende eksamen.

Die personeel het Maandag 22 Oktober almal rooi aangehad en elke dag ‘n rooi hartjie gedra om “Omgee” te wys.

Dit was ‘n besonderse week by Frikkie Meyer en die personeel by hierdie mooi gebaar betrokke word hartlik bedank.