Unplanned water interruption / Onbeplande onderbreking in watervoorsiening

Die Munisipaliteit van Thabazimbi het ‘n kennisgewing van die Waterdienste ontvang van ‘n onvoorsiene onderbreking in watertoevoer veroorsaak deur ‘n groot waterbreuk op die hoofwatertoevoerlyn op die Kumba Eiendom.
Die herstel hiervan word beplan vir Dinsdag, 28 Augustus 2018, vanaf 07:00-19:00.

Gebiede wat geaffekteer word is Thabazimbi Dorp, Regorogile (alle uitbreidings), SASSA en Thabazimbi Hospitaal gebiede, Lephalale Junction, Thaba Mall en omliggende gebiede.

U sal op hoogte gehou word aangaande die vordering.

Alle watervoorsieningsprobleme moet asseblief by die munisipaliteit by 083 703 2805 aangemeld word.

Die Thabazimbi Munisipaliteit maak verskoning vir enige ongerief veroorsaak gedurende die genoemde tyd.

Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit Dienste

Uitgereik deur die Kommunikasie afdeling

Unplanned water interruption

The municipality has just received a notification from Water Services team about unplanned water interruption due to huge leakage on the mainline at Kumba premises. The repair and maintenance is planned for Tuesday, 28 August 2018 from 07:00-19:00.

Areas to be affected include: Thabazimbi town, Regorogile all extensions, SASSA and Thabazimbi hospital areas, Industrial area, Lephalale junction, Thaba Mall and surround.

You will be updated on development.

All water related issues can be reported to the municipality on the following numbers 083 703 2805.

Our sincere apologies for the inconvenience during the above period.

TLM TECHNICAL SERVICES

Issued by: Communications Unit

Video van waterlekkasie