Sondagkommentaar – Swart mense hou rassisme lewendig

Met die onlangse uitlatings van Ramaphosa en die ANC word dit weereens duidelik bewys dat die swart mense sukkel om hulle van rassisme te ontkoppel.

Grondhervorming is rassisties want dit is hoofsaaklik wit grondeienaars se grond wat in gedrang is.

Geen witgedrewe organisasie mag sy lidmaatskap slegs tot wit mense beperk sonder om uitgejou te word as rassisties nie. Die teendeel is waar vir swart organisasies soos die swart besigheidskamer, swart vroue en jeug organisasies, swart dit en swart dat . .

So tiperend van die swart politiek in Suid-Afrika, kan swart mense en politici uitsprake maak sonder om enige bewyse daarvoor voor te lê.

“Swart vroulike arbeiders word grootskaals deur boere verkrag”, “Swart werkers steeds soos slawe behandel” (alhoewel geen inheemse swart nasie in Suid-Afrika ooit aan slawerny onderworpe was nie) – en die gewilde een wat veral deur ministers gebruik word: “Ons weet van boere/witmense wat . . . “

So gaan wetgewing oor minimumlone, waar aangedring word op ’n minimum van R20 per uur, deurgevoer word.

Die ANC en sy lakeie en kaders gaan voort daarmee want hulle weet dat hierdie lone hoofsaaklik deur die wit mense, wat nieteenstaande die staat se diskriminerende wetgewing teenoor hulle besighede in die algemeen, betaal word.

In teenstelling daarmee word enige uitlating van ’n wit persoon, al is hy ’n Griek van oorsprong, wat ’n rassistiese uitlating in Griekeland gemaak het wat op ’n voicemail opgeneem is, as voorbeeld voorgehou van al wat ’n wit mens in Suid-Afrika is.

So het ons agbare president, Cyril Ramaphosa, die afgelope week die African Farmers Association of South Africa (Afasa), ’n swart boere organisasie toegespreek en geloof vir hulle aandeel om misverstande aangaande swart boere in die samelewing te verander.

Hoekom ’n swart Boerevereniging, met slegs swart mense as lede, loof vir die uitstekende werk ten opsigte van die “historiese uitdagings waarmee swart boere, op grond van hul velkleur, te doen het binne die raamwerk van landbou en landboubesigheid”, maar tydens swart byeenkomste in die openbaar word die wit boere, wat die massas voed, uitgekryt as rassiste en misdadigers wat die swart mense se grond gesteel het. Nog ’n aanklag teen wit mense wat geen swart mens ’n bewys van kan lewer om dit te bevestig nie.

Noudat president Donald Trump van Amerika ’n Tweet hieroor die wêreld ingestuur het, is die gort gaar onder die swart mense in Suid-Afrika. Hoe kan hy ’n ondersoek van stapel stuur oor iets waarvan die swart mense in Suid-Afrika reeds duidelik van oortuig is naamlik dat die wit mense die grond by die swartes gesteel het en slagspreuke soos “Kill the White man” heeltemal geregverdig is.

Ramaphosa het verder genoem dat die vermoë van die swart boere om die grond suksesvol te bewerk, word steeds aan bande gelê deur eeue van onteiening en besitreg. Gepaard hiermee, het hy gesê, het die swart boere ook te doen met die uitdagings wat die natuur stel, kompleet asof die wit boere ’n kontak boontoe het om hierdie uitdaging af te weer, asook markte wat teen hulle saamsnoer om produksie te sny en hulle winsgrens te ondermyn.

Hy het ook genoem dat hulle, die ANC, ’n program van stapel gestuur het om grondhervorming aan te jaag met die doel om grond vinniger onder swart mense te herverdeel om sekuriteit te bied aan die swart mense wat nie daaroor beskik nie. Hiermee kan die versteurde verdeling van grond in landelike sowel as stedelike gebiede regoor die land aangespreek kan word.

Ramaphosa reken dat met die versnelde herverdeling van grond en die steun van die staat, meer swart boere na vore sal tree om die ekonomiese potensiaal van beide die land en die swart mense te ontsluit.

Woensdag het Donald Trump, president van Amerika, sy minister van buitelandse sake, Mike Pompeo, aangesê om klaring te kry oor Suid-Afrika se beleid aangaande herverdeling van eiendom. Hy het die opdrag gegee nadat die kabel kanaal Fox News Woensdag ’n ses minute lang insetsel gehad het oor die herverdeling van eiendom waarin beweer is dat Ramaphosa begin het om land te onteien sonder vergoeding aangesien die eienaars nie die regte velkeur het nie, ook met ’n verwysing na die talle boere wat op hul plase vermoor word.

Die Suid-Afrikaanse regering het terug ge-tweet dat hy hierdie nougesette en ongegronde siening, wat daarop gemik is om die nasie te verdeel en te herinner aan die land se koloniale verlede, verwerp.

Daar is verder genoem dat die herverdeling op ’n versigtige en inklusiewe wyse uitgevoer sal word wat nie die nasie sal verdeel nie.

Volgens die president se woordvoerder, Khusela Diko, het die president die minister van internasionale verhoudings en samewerking, Lindiwe Sisulu, getaak om met die VSA in verbinding te tree aangaan die tweets wat deur president Trump gemaak is.

Dit kom op dieselfde tydstip dat Agbiz en Agri SA gekoukus het met senior ANC-lede om te verseker dat, nieteenstaande uitsprake, produktiewe landbou steeds die hoof prioriteit sal bly.

Volgens Agbiz se Francois Strydom, met verwysing na die konferensie wat Landbouweekblad en Agri SA op Bela-Bela gereël het, het Adjunkpresident David Mabuza, gesê dat grondhervorming nie die oorsaak mag wees van sosiale opbreking en rasse polarisasie wees nie. Strydom het voort gesê dat hy reken dit ’n historiese oomblik is waartydens ’n positiewe atmosfeer geskep is, waar daar oor oplossings gepraat is en hulle mekaar gevind het.

Die uitvoerende direkteur van Agri SA, Omri van Zyl, het dit bevestig en verder genoem dat “dit nie is asof ons vanaf ’n krans afval nie”.

Dit laat ’n mens nogal aan die voorval in Dingaan, Koning van die Zoeloes se kraal gedurende April 1837 te UmGungundlovu op die stadium dat die Voortrekkers hulle in Natal wou vestig, dink. Dit was die dag nadat Dingaan die ooreenkoms met die boere afgehandel het waar hy eienaarskap aan die Voortrekkers gegee het vir die stuk land tussen die Tugelarivier en Port St Johns. Dié dag is hulle wreed vermoor nadat Dingaan Piet Retief en sy manne uitgenooi is om ongewapen sy kraal te betree sodat hy van hulle afskeid kon neem.

Tydens die seremonie is die boere, wat op die grond gesit het, omring deur dansende Zoeloes wat geleidelik al hoe nader en dan weer bietjie verder vanaf Piet Retief en sy mense gedans het. Dingaan het hom later by die dansers aangesluit en op ’n stadium gestop, almal stilgemaak en die gewraakte woorde uitgeskreeu: “Bulalani abathagathi!” – Maak dood die towenaars!

Die geskiedenis vir die geletterdes wat kan lees spreek duidelik wat daarna gebeur het, insluitende die moordende aanvalle by Bloukrans waar sowat ’n verdere 500 Voortrekkers en kinders deur Dingaan se magte vermoor is.

Vier maande na hierdie moorde is die saalsak met die ondertekende dokument van eienaarskap naby Piet Retief se oorskot gevind.

Net soos die oorlogs-dans tradisioneel oorgegaan het na die Toi-Toi kultuur, is daar min swart politici wat hulle by hulle verkiesingsbelofte of enige bindende ooreenkoms kon hou, nie eens teenoor hulle swart ondersteuners nie.

Ramaphosa het ’n verkiesingsbelofte aan die ANC en EFF ondersteuners gemaak dat die onteiening van die wit mense se eiendom sonder vergoeding deur die Parlement gevoer sal word deur die skraping van artikel 25 van die konstitusie, ’n belofte waaruit hy op geen manier kan kom sonder om sy presidentskap op die spel te plas nie. Hierdie artikel in ons grondwet was een van die voorwaardes wat alle ondertekenaars daarvan, swart en wit en al die ander etniese groepe tussenin, ingestem het as voorwaarde tot ’n geordende gemeenskap.

Net soos Dingaan, wat met die taai toffie opgeskeep was, veral nadat die Britse kolonialiste in Natal aan Dingaan dit duidelik gemaak het dat hulle nie die Voortrekkers in die gedeelte van die land soek nie, sal Ramaphosa heel moontlik eerder die gewilde besluit neem en die impi’s toelaat om die towenaars uit die land te probeer verdryf.

’n Politieke redakteur in diens van Media24, Mahlatse Mahlase, sê in sy rubriek dat “hy weinig hoop het dat die grondlose Suid-Afrikane wat op die buitewyke van die wat “het” (meestal wit mense) van hulle geboorteland moet lewe, se waardigheid binnekort herstel sal word of dat die ruimtelike beplanning van apartheid sal eindig”, kompleet asof dit steeds ’n komplot is teen die swart mense van die land.

Dan neem hy sommer ’n radikale houding teenoor Amerika in met “Sover dit Amerika en sy rassiste aan betref – sal julle asseblief terugtree en ons toelaat om ons eie probleme op te los?”

Goed en wel – Die apartheidsregering het dit ook gedoen en sanksies het gevolg.

Is die ondersteuners van die ANC en EFF bereid om die land se ekonomie, soos tydens die tyd van sanksies van die sestiger-jare teen Suid-Afrika, weereens tot eerstewêreldstandaarde op te bou soos die geval was nadat die sanksies ingestel is, indien die VSA en die res van die wêreld weereens sanksies teen Suid-Afrika uitoefen?

Ongelukkig sien ek dit nie gebeur nie. Nie terwyl lande soos Zimbabwe, met Suid-Afrika kort op sy hakke, steeds met gebakte hande staan en die Westerse lande en koloniale moonthede as hulle grootste bedreiging sien nie.

Wat Ramaphosa en die res van Afrika se leiers moet begin besef is dat hulle, nes Dingaan, hul eie grootste vyand is.

Om Wilhelm Stekel (gaan Google hom gerus) aan te haal (vertaal): “Die kenmerk van ’n onvolwasse man is dat hy eerbaar wil sterf vir dit waarvoor hy staan, terwyl die volwasse man gekenmerk word dat hy nederig sal wil lewe juis vir dit waarvoor hy staan”.

Ongelukkig het duisende jare se kultuur (en Afrika) gewys dat slegs geskoolde en geletterde mense enigiets van waarde tot die wêreld kan toevoeg.

Suid-Afrika se onderwysstandaard het van die beste tot die laagste wêreldwyd gedaal in die 24 jaar van ANC bewind met Zimbabwe se onderwyssatndaard, wat so ’n bietjie van hulle koloniale kultuur oorgehou het, die beste in Afrika is – en dit sonder handboeke.

As dit nie was vir die ou “Model C” skole nie, het ons geen onderwyskultuur in Suid-Afrika gehad nie.