Kwêvoël Kommentaar – EFF vra trekkers en huise se sleutels

Volgens die leier van die EFF, Julius Malema, moet alle rassiste (bedoelende slegs wit mense) na Australië verhuis, maar hulle moet die sleutels van hul trekkers en eiendom los en nie saamvat nie.

Dié sotheid het hy tydens vandag se Menseregte Dag byeenkoms in Mpumalanga kwytgeraak.
Duidelik is rassiste volgens hom slegs wit. Hierdie uitlating van hom bewys die teenoorgestelde – rassisme is swart gedrewe.

Onder luide toejuiging het hy gesê dat die Australiese regering wil verhoed dat die “EFF die wit boere doodmaak” – daaroor die uitnodiging vanaf Australië aangaande visums vir Suid-Afrikaanse boere.

Die rede vir die sleutels in die trekkers is omdat Julius reken dat hulle die plase beter sal kan benut, maar dit was veral toe hy die skare daarop wys dat die swart mense dan ook in die wit boere se wonings kan bly dat die toejuiging van die skare ‘n hoogtepunt bereik het.

Hy het ook genoem dat die boere wat na Australië verhuis daar in armoede sal leef aangesien hulle hier ryk is alleenlik omdat hulle die swart mense uitbuit.

“As hulle dan druipstert terugkeer sal die swart base van die plase hulle in diens neem aangesien dit nie meer hulle eiendom is nie.”

Dit wil so al lyk asof hy hoop dat die boere wel weer sal terugkeer aangesien dit oor en oor bewys is dat die swart eienaars nie in staat is om enige welvarende plaas wat ryp in hulle skote val, te kan bestuur nie.

Met die herindiensneming bedoel hy seker dat die wit boere dan kan dan inspring, terwyl die swartmense uitgestrek op die wit boer se meubels lê en TV kyk, en weer die plaas opbou tot sy vorige glorie – Absolute swart wensdenkery.

Op hierdie einste blad is daar twee dae gelede (19 Maart) ‘n pos gedeel van ‘n plaas in die Natalse Middelande wat totaal ten gronde gegaan het toe dit deur die swart eienaars oorgeneem is.

Die rede wat deur die nuwe eienaars hiervoor gegee word is die gebrek aan implemente. Miskien is dit eerder die afwesigheid van die bevoegde boer, in hierdie geval weereens wit, wat die verskil maak en nie die implemente nie.