Planned Water Interruption – 14 March

Kindly note that water supply to Thabazimbi, Regorogile and Ipelegeng will be interrupted on 14 March 2018 from 07:00 – 19:00 due to maintenance work on the mainline.

Issued by TLM Technical Services.

Beplande Onderbreking in Watervoorsiening – 14 Maart

Neem asseblief kennis dat die watervoorsiening aan Thabazimbi, Regorogile en Ipelegeng onderbreek sal word op 14 Maart 2018 vanaf 07:00 – 19:00 weens onderhoudswerk aan die hoof toevoerlyn.

Uitgereik deur Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit Tegniese Dienste