Anglo American verdienste styg wêreldwyd

Anglo American myngroep het hulle produksie gedurende die laaste finansiële Jaar met 5% opgestoot terwyl hulle verdienste verdubbel het. Volgens die Finansiële jaarverslag wys alle aanwysers in die regte rigting met beskikbare kontantvloei en die netto profyt wat verdubbel het.

Die myngroep pluk nou die vrugte van die herkonstruksie van hul operasies met die fokus op die sleutel element- en minerale in die ertsgroep van metale wat ontgin word.

Anglo sê dat hulle alle teikens wat gestel is vir koste en volume begrotings oorskry het.

Volgens die Hoof uitvoerende beampte van die groep, Mark Cutifani, glo hulle dat nieteenstaande die feit dat hulle reeds ‘n ommekeer in produksie meegebring het, daar steeds winste te maak is deur selektiewe groeigeleenthede.

So het hulle hul koperproduksie met 5% opgestoot nieteenstaande ongunstige weerstoestande in Australië.

De Beers se diamantproduksie is op met 22%, Kumba het 8% meer ystererts produseer en die ystererts produksie in Brasilië is op met 4%.

Die kontantvloei het met 93% verbeter tot $4,9 miljard terwyl die netto skuld met 47% afgebring is tot $4,5 miljard en is die dividend opgestoot na $0,54 per aandeel wat ‘n jaarlikse dividend van $1,02 gelewer het.

Anglo American se groepaandele het teen die einde van die week met 0,12% gestyg en is teen R289 verhandel.