Waardasierol bespreek by Sakekamer se eerste ontbytsessie

Die Thabazimbi Sakekamer het vandag, Dinsdag 13 Februarie, hul eerste werksessie ontbyt vir 2018 by Pondok aangebied.

Die saak wat onder die loep gekom het, was die nuwe waardasierol wat deur die Munisipaliteit van Thabazimbi saamgestel word.

Volgens Pieter Heyns, voorsitter van die sakekamer, is verskeie belangegroepe deur die munisipaliteit gekontak om te verduidelik hoe die waardeerders te werk gaan om eiendomme in die Thabazimbi Munisipale distrik te waardeer.

Uit die aard van die saak is dit onmoontlik om binne die gegewe tyd by die bykans 5 500 plase, plotte, besigheids- en residensiële eiendomme uit te kom en maak die waardeerders, wat deur die munisipaliteit aangestel is, staat op onlangse satellietfoto’s en webtuistes van besighede, wildplase, lodges en gastehuise om ’n redelike waardasie van die eiendom te maak.

Selfs die spilpunt op ’n plaas en die aantal wooneenhede word saam gereken in die totale waardasie vir plase. Netso sal bepaal kan word of ’n woonhuis in die dorp vir iets anders as net persoonlike behuising aangewend word, wat die uiteindelike waardasie gaan beïnvloed.

Die waardasierol sal vanaf 1 Maart 2018 tot 31 Maart 2018 by die volgende plekke beskikbaar wees vir insae deur eienaars van eiendomme in die gebied.
www.thabazimbi.gov.za (‘n skakel sal op die webadres veskaf word)
Thabazimbi, Begrotings en Tesorie-kantoor – 7 Rietbokstraat
Thabazimbi Munisipale Biblioteek, Vierdelaan 17 Thabazimbi
Northam, Lapa – 313 Tungsten Straat
Rooiberg, Munisipale Kantoor – 1625 Knoppiesdoringstraat
Leeupoort, Munisipale Kantoor – 2 Muisvoëlstraat

Boere, veral dié wat oor verskeie gedeeltes van ’n spesifieke plaas beskik, moet seker maak dat daar nie ’n rekening vir elke gedeelte bestaan nie, maar dat al die verskillende gedeeltes as een besigheid op een plaas gekonsolideer is.

Sonering is nie noodwendig die riglyn vir ’n waardasie nie aangesien sommige eiendomme nie noodwendig volgens hul sonering bedryf word nie. Die uitgangspunt van die waardeerders is om te bepaal waarvoor die eiendom gebruik word.

Die waardasierol vorm uiteindelik die riglyn waarvolgens munisipale waardasies gedoen word.

Daar word dus ’n beroep op alle eienaars van eiendom, residensieel, landbou of sakeperseel, gedoen om hulself te vergewis van die waarde van hul eiendom volgens die waardasierol.

Indien hulle hiervan verskil of dat daar meer as een rekening op dieselfde eiendom bestaan, kan daarteen kapsie gemaak deur die korrekte inligting voor te lê. Dit kan insluit ’n onlangse bankwaardasie of self die feit dat die spesifieke gebou nie meer vir die doeleindes van ’n besigheid gebruik word nie as gevolg van die feit dat die besigheid sy deure gesluit het, met inagneming van die huidige swak eiendomsmark in Thabazimbi.

Indien enige verandering in die waarde van die eiendom plaasvind, selfs nadat die waardasie gedoen is, hetsy verlies aan huurders of verbeterings deur aanbouings, moet dit deurgevoer word om te verseker dat die waardasies deurentyd die werklike toedrag van sake sal reflekteer.

Die sakekamer het dan ook ten slotte ’n beroep op alle lede en inwoners gedoen om die proses te ondersteun. Dit is die beste manier om enige huidige of toekomstige foute te elimineer.

TBZ Sakekamer Komitee Feature 13 Feb
Bestuurs- en ander komiteelede van die Thabazimbi Sakekamer wat die werksessie by Pondok bygewoon het is op die foto van links: Lourens Engelbrecht, Jan-Stefaans du Plessis, Rudolph Louw, Petri van Rooyen, Tokkie Swanepoel, Pieter Heyns (voorsitter), Danie van Niekerk, Jacques Blaauw (onder-voorsitter), Magnus Poggenpoel (tesourier) en Paul Fouché.

Die nuwe komitee van die Thabazimbi sakekamer is tydens die Algemene Jaarvergadering, wat op 31 Januarie gehou is, verkies.
Hulle is in alfabetiese volgorde (Van, Naam en Besigheid): Barkhuizen Chris Elbro Blouster, Barnard Anton AB Labour Services, Bekker Riana Elbro Blouster, Blaauw Jacques Total Thabazimbi, Du Plessis Jan-Stefaans Thaba Medi-Dental, Engelbrecht Lourens Obaro Thabazimbi, Fouche Paul Anglo American Kumba, Heyns Pieter Cilliers & Reynders Attorneys, Jordaan Carel Jordaan-Prinsloo-Davel Ouditeure, Low Rudolf Nedbank, Poggenpoel Magnus TJ Lee & Poggenpoel Ouditeure, Swanepoel Tokkie Tokkie Swanepoel Boekhouers, Van Niekerk Danie Medhof Apteek, Van Rooyen Helize Thaba Huisvriend, Van Rooyen Petri Rush Hour Quickshop (Northam).