Die Kwêvoël

Thabazimbi Sakekamer ontbyt Dinsdag 13 Februarie

Die Thabazimbi Sakekamer rig ‘n uitnodiging aan alle lede om die eerste Sakekamer Ontbytsessie vir 2018 op Dinsdag 13 Februarie saam te geniet.

Die Ontbytsessie is vir 07:00 en word by Pondok aangebied. Elke lid en besoeker betaal sy eie rekening.

Tydens die geleentheid word lede die gulde geleentheid gebied om hul besighede te promoveer. Bring maar gerus jou besigheidskaartjies saam en deel uit.

Lede word ook daaraan herinner om hulle ledegeld van R600 voor einde Februarie te betaal. Vanaf 1 Maart 2018 skuif die ledegeld op na R660 per jaar.

Vir meer inligting skakel Schezell Gertenbach (Sekretaresse – Thabazimbi Sakekamer) by 083 400 6035.