HFM se matrieks presteer uitstekend

Hoërskool Frikkie Meyer se Graad 12 leerders van 2017 het soos in vorige Graad 12 leerlinge, skitterend presteer in die Nasionale Senior Sertifikaat Eksamen met ‘n totale slaagpersentasie van 98,64% met 147 Matrieks wat slaag uit ‘n totaal van 147 leerlinge wat vir die eksamen ingeskryf het.

Dit is dan ook die beste slaagpersentasie van die oud-model-C skole in die Waterberg distrik.
100% van die Afrikaanssprekende groep het geslaag terwyl die slaagsyfer vir die Engelssprekende groep steeds ‘n stewige 90% was.

Gr12 Ananda Lategan
Ananda Lategan het die besondere prestasie behaal om 7 onderskeidings te verwerf. Sy was ook die beste leerling in Waterberg.

Aan onderskeidings het dit nie ontbreek nie en twee leerlinge van die skool het elk sewe onderskeidings behaal. Hulle is Ananda Lategan wat ook as die nommer 1 leerling in Waterberg aangewys is en Marelie Snyman wat die vyfde plek op die ranglys in Waterberg inneem. Nog ‘n leerling wat die top-10 op die ranglys gehaal het is Wessel Kruger wat die 10de plek beklee.

Buiten die twee leerlinge wat sewe onderskeidings behaal het, het drie leerlinge ses onderskeidings, vyf leerlinge het vyf onderskeidings en twee leerlinge het elk vier onderskeidings in die eksamen behaal.

Die punte-oes het bestaan uit 155 onderskeidings (A-simbole), 200 B-simbole en 258 C-simbole.

Gr12 Marlie Snyman
Marlie Snyman het ook daarin geslaag om sewe onderskeidings te verwerf.

 

HFM behaal ‘n 100% Slaagsyfer in die volgende vakke:

Afrikaans Huistaal en Afrikaans Eerste Addisionele Taal
English First Additional Language, IT en RTT
Wiskundige Geletterdheid, Rekeningkunde en Lewensoriëntering
Elektriese Tegnologie, Siviele Tegnologie en IGO
Geskiedenis, Gasvryheidstudies en Lewenswetenskappe
Toerisme en Visuele Kuns

 

HFM het dan ook die meeste vakonderskeidings opgelewer naamlik:

Lewensoriëntering – 76 Onderskeidings; English First Additional Language – 17 Onderskeidings; Afrikaans Huistaal – 11 Onderskeidings; Wiskunde en Lewenswetenskappe – 6 Onderskeidings.
Die skool het ook die beste vakgemiddeldes behaal met:
Visuele Kuns 78%, LO 77,45% en Elektriese Tegnologie 69,40%, Toerisme 69,32%, English First Additional Language 69,32, Rekeningkunde 65%, Gasvryheidstudies 64,3% en Afrikaans HT 64%.

HFM het ook ‘n 100% Slaagsyfer van Inklusiewe Graad 12 leerlinge gehad.

Sover dit die Waterberg Distrikstoekennings aan betref het die Kring Waterberg die hoogste prestasie toekenning ontvang vir die Distrik Waterberg met ‘n slaagpersentasie van 187/291 wat te staan kom op 83% asook die beste Kring met betrekking tot Baccalaureus Vrystelling (Universiteitstoelating) in Waterberg Distrik met 83,11%.

Waterberg Distrikstoekenning vir die beste presteerders in die onderskeie vakke het gegaan aan:
Marelie Snyman –Afrikaans Huistaal 87% en Lewensoriëntering 98% (Me F Coetzee / Me C Schoeman)
Bianca Janse van Rensburg – 88% Wiskundige Geletterdheid (Me E Fouché)
Melanie Engelbrecht – Geskiedenis 89% (Mnr CA Campbell)
Ananda Lategan – Fisiese Wetenskap 95% en Geografie 94% (Mnr A Oelofse / Mnr S van Loggerenberg)
Eseias Lamprecht – Siviele Tegnologie 81% (Mnr J Meintjes)
Wilmari Prinsloo – Gasvryheidstudies % 89 (Me M Maré)
Wessel Kruger – IT 89% (Mnr E van Rooyen)
Ruduan Joubert – English First Additional Language 90% (Me A Jordaan)
Bernice Vermaak – English First Additional Language 90% (Me A Jordaan)

Die Gateway Subject Educators toekennings vir die Beste Onderwyser in Waterberg het ook aan die volgende leerkagte van Hoërskool Frikkie Meyer gegaan:
Mnr Hendrik Buys – Wiskundige Geletterdheid; me Elmien Fouché – Wiskundige Geletterdheid; me Marlien Pieterse – Lewenswetenskappe; mnr André Oelofse – Fisiese Wetenskappe en me Christine Reynecke – Ekonomie.

Hoërskool Frikkie Meyer het ook weggestap met die toekenning vir die Top Skool in Waterberg Distrik – Baccalaureus Vrystelling (Universiteitstoelating) vir ‘n skool met meer as 100 Leerders in Graad 12.

Sover dit Limpopo Provinsiale Toekennings aan betref was Hoërskool Frikkie Meyer die Top 20 Skool – Baccalaureus Vrystelling (Universiteitstoelating) en die Top 17 Skool in die Provinsie – Baccalaureus Vrystelling (Universiteitstoelating).

As skool wil Hoërskool Frikkie Meyer elke leerder, ouer en onderwyser gelukwens met hierdie mooi prestasies. Hoërskool Frikkie Meyer presteer jaarliks baie goed en die skoolgemeenskap kan baie trots wees op die skool, die personeel en die leerders.