Die Kwêvoël

Kontreinuus – Jaar vir jaar vir die bejaardes

Jaar vir jaar is Tannie Marie Steenekamp, as koördineerder vir fondsinsameling vir die Bejaarde Sorg Trust – Huis Immergroen in Thabazimbi, en haar span weer gereed om tot en met 23 Desember by Shoprite Thabazimbi, geskenkpakkies teen ’n donasie toe te draai.

Hierdie donasie is heeltemal vrywillig en daar is geen minimum bedrag van toepassing nie – jy gee wat jy voel dit die moete werd sal maak vir die bejaardes.

Op die foto bo is die span in gewone volgorde, soos elke vorige jaar, van links: Celia Molomané, Magda van Wyk en Marie Steenekamp.

Hulle spreek dan ook hul dank uit teenoor Shoprite wat hulle elke jaar die geleentheid bied om fondse vir die Bejaarde Sorg Trust – Huis Immergroen, in te samel.

Maak asseblief van hulle dienste gebruik indien jy ’n Kersgeskenk, wat jy by Shoprite Thabazimbi gekoop het, in geskenkpapier toegedraai wil hê.

Kwêvoël het ook ’n geskenk vir sy lesers wat dalk Oujaarsdagaand alleen by die huis sit. Kyk gerus daarvoor uit so net voordat ons die Oujaar totsiens sê. Dalk tyd dat Kwêvoël hierdie tradisie hervat.

 

Geloftefees in Leeupoort

Die sesde Geloftefees word op Leeupoort op Saterdag 16 Desember om 09:30 in die saal by die woonwapark, Leeupoort Vakansiedorp gehou.

Ds Fanus Smit, APK van Thabazimbi, gaan die geloftediens lei.

‘n Afstammeling van die Voortrekker-Uyse, Bertus Uys, gaan die geskiedenis rondom die slag van Bloedrivier en die bindende gelofte wat die trekkers aangegaan het, vertel.

Die feeskomitee nooi u almal hartlik uit om die Gelofte te kom betaal.

Navrae kan gerig word aan Stoffel – 082 823 7652 of Pieter – 082 410 1655.