Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit se rol om die ligte te laat bly brand

Na ‘n intense onderhandelingsessie by die Provinsiale Hoofkantoor van Eskom in Polokwane tussen mnre Matlou en Ramagaga van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit en Eskom op Donderdag 16 November 2017, het Eskom en die TPM ‘n ooreenkoms bereik het waardeur die elektriese onderbrekings waarmee inwoners van Thabazimbi deur Eskom geteister is, is op Vrydagmiddag 17 November opgeskort, na
dat die span van TPM onderneem het om in te stem tot sekere voorwaardes wat deur Eskom neergelê is.

In ’n mediaverklaring wat deur die Kantoor van die Speaker uitgereik is, word genoem dat sedert Desember 2016 tot Julie 2017 het die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit (TPM) reeds R 32 miljoen betaal op die historiese skuld van die Eskom-rekening.

As gevolg van die feit dat dienste nie deur baie verbruikers betaal word nie en die hoë rente wat deur Eskom op die agterstallige rekening gehef word, het die TPM steeds miljoene op die bestaande betalingsooreenkoms geskuld.

Op 4 Augustus 2017 het die TPM ‘n kennisgewing van Eskom ontvang wat aandui dat die grootmaatelektrisiteitsvoorsiening beperk gaan word, met dien verstande dat alle belanghebbendes tot 4 September 2017 die geleentheid sal kry om insette te lewer ten einde Eskom van plan te laat verander rakende hulle besluit om te begin met die beperking van die grootmaatelekrisiteit.

Ongelukkig het Eskom besluit om op 21 September 2017 met kragbeperkings te begin. Die TPM het R 1 miljoen aan Eskom oorbetaal en die beperkings is tydelik opgeskort sodat die TPM die R36 miljoen kon verkry, soos versoek deur Eskom, om die krag aan te hou. Gedurende die volgende twee weke het die TPM met talle belanghebbendes, sonder enige sukses onderhandel, om die vereiste bedrag te verkry.

Eskom het op 5 Oktober weer begin met kragonderbrekings, wat vir die volgende 7 weke geduur het. Gedurende hierdie tyd is deurlopende onderhandelinge daagliks gevoer om ‘n werkbare, wettige en bekostigbare oplossing te vind om die krisis te probeer oplos.

Eskom het intussen twee ure bygevoeg tot die daaglikse kragbeperkings, maar nadat die TPM ‘n deposito van R 500 000 gemaak het en Eskom verseker het dat ‘n oplossing binnekort bereik sou word, het hulle teruggekeer na die oorspronklike tydskedule, soos aanvanklik geadverteer.

Die TPM het hul regsadviseurs aangeraai om hul regsdokumente in plek te kry om Eskom na die Konstitusionele Hof te neem. Om tyd te bespaar, het die TPM die regsadvies ontvang om aansoek te doen om in te gryp as amicus curiae (vriende van die hof) in die hangende hofsaak wat deur die Kamers van Koophandel en Toerisme van Sabie, Lydenburg en Graskop gemaak is.

Die ooreenkoms tussen die TPM en Eskom is behels onder meer dat die TPM nie met die konstitusionele hofsaak sal aangaan nie en dat ‘n bedrag van R 11 miljoen sal teen Dinsdag 21 November betaal sal word. Die munisipaliteit het die Waterberg Distriksmunisipaliteit versoek om die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit se BTW-geld direk aan Eskom oor te betaal.

Die deurlopende kommunikasie en vasberadenheid van die munisipaliteit om hierdie krisis op te los, het vrugte afgewerp. Die TPM sal ‘n nuwe betaalplan vir die res van die historiese skuld van R 225 miljoen bereken en met Eskom onderteken. Dit sal oor die loop van etlike jare tot 2025 betaal word, deur gebruik te maak van die munisipaliteit se billike aandele en ook direkte elektriese verkope van die PCMA voorafbetaalde meters.

‘n Volledige verslag oor die Eskom-krisis is op 22 November 2017 aan die Uitvoerende Komitee van die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit voorgelê en sal volgende week voor ‘n spesiale raadsvergadering dien.

Dit moet genoem word dat mnr KJ Matlou (Afdelingshoof: Inkomste) en mnr TG Ramagaga (Munisipale Bestuurder) tydens die onderhandelings met Eskom en belanghebbendes ‘n kardinale rol gespeel het.

Die Thabazimbi Plaaslike Munisipaliteit wil graag elke inwoner bedank vir geduld tydens hierdie krisis.