7 onderskeidings vir HFM leerling

matriek-onderskeiding-johan-bezuidenhoutJohan Bezuidenhout het tydens die afgelope matriekeksamen uitmuntende presteer deur sewe onderskeidings te behaal.
Tydens die 2016 NSC-eindeksamen het Johan ‘n gemiddeld in alle vakke gehad van 84% en het onderskeidings behaal in Afrikaans HT, Engels EAT, Wiskunde, Lewensoriëntering, Fisiese Wetenskap, Geskiedenis en Lewenswetenskap. Hy is ook aangewys as die beste kandidaat in Engels EAT in Hoërskool Frikkie Meyer.

Johan is ingeskryf as eerstejaar ingenieurstudent in Chemiese Ingenieurswese te Potchefstroom kampus van die NWU. Hy sal sy studentejare begin as deel van die Patria manskoshuis. Hy beplan om sy graad te voltooi en direk daarna sy M.Ing aan te pak.

Johan het ook in sport presteer deurdat hy vir die afgelope twee jaar kaptein van die Frikkie Meyer-interhoërswemspan was. Sy liefde vir swem gaan nie doodloop nie en hy beplan om sy swem voort te sit in Potchefstroom. Daarmee saam speel hy graag muurbal en tennis. Hy stel ook belang aan die meer tegnologiese kant van die spektrum en beloon homself met ‘n rekenaarspel af en toe.