ANC meerderheid voorkom in Thabazimbi

THABAZIMBI – Thabazimbi Munisipaliteit is een van twee munisipaliteite in Limpopo waar die ANC tydens die afgelope munisipale verkiesing nie die meerderheidstem behaal het nie, en dalk saam in ‘n koalisie met ander partye moet gaan indien hulle enigsins ‘n sê in die raad wil hê. Die ANC kon slegs daarin slaag om 45,8% van die stemme op hulle te vestig wat beteken dat die einde van hulle volmag in die Thabazimbi Munisipaliteit tot ‘n einde kan kom.

Die DA het 22,2% van die stemme op hulle gevestig, gevolg met die EFF met 20.5% en die Thabazimbi inwonersvereniging met 8,1%.

In gesprek met Kwêvoël het Desiree van der Walt, DA Parlementslid vir Limpopo, gesê dat die DA goed voel dat die party in sy doelwit geslaag het om die ANC verteenwoordiging op die Thabazimbi Munisipale Raad onder 50% te bring. In 2011 het hulle 56% van die inwoners se steun geniet, nou is dit heelwat minder deurdat hulle met omtrent 10 persentasie punte geval het.

Sy het voorts gesê dat die DA nou moet besluit oor vorme van oorname om die munisipaliteit reg te ruk. Is koalisie die antwoord? Indien wel, met wie? Of moet die DA die opposisie bly en item vir item in die Raad hanteer. Die DA, net soos die dorp se inwoners, verwag ‘n behoorlike korrup-vrye munisipaliteit wat kwaliteit dienste aan die inwoners lewer.

Me Van der Walt het ook aangedui dat die DA se Federale bestuur tans in gesprek is met verskeie ander opposisie partye. Sy het ook genoem dat dit belangrik is dat inwoners weet dat al die DA doelwitte tydens hierdie onderhandelinge suiwer op die DA se beginsels gebaseer is en dat hulle nie ten koste van mag alleen sal onderhandel nie. “Indien nodig sal ons wegstap van koalisies”. Onderhandelings moet suiwer gebaseer wees op plaaslike regeringsake waar gemeenskappe eerste gestel moet word betreffende onder andere: Kwaliteit dienslewering aan alle gemeenskappe; gekwalifiseerde aanstellings; deursigtige bestuur; oop tender toekennings; finansiële bestuur soos voorgeskryf in Wette en Regulasies en inter-aksies met gemeenskappe. Uiteindelik moet die korrupte ANC uit die regering verwyder word.

“Ons is opgewonde oor die toekoms van Suid-Afrika nou dat ons by die stembus die ras-verdeeldheid gebreek het. Die mense moet nooit tussen ‘n “wit of swart” regering kies nie, eerder tussen “DA of ANC” regering.”

Gesien in die lig van verskeie kriminele klagtes teenoor huidige en voormalige uitvoerende munisipale amptenary, sal dit interessant wees om te sien wat die uitkoms gaan wees van die klagtes wat die DA raadslede teen die waarnemende munisipale bestuurder, die destydse waarnemende finansiële bestuurder, die waarnemende Bestuurder Tegniese Dienste en die burgemeester van Thabazimbi Munisipaliteit by die SAPD aanhangig gemaak het.

Die klag lui dat hierdie individue in ‘n kriminele ondersoek betrek moet word nadat hulle seksie 24 en 27 van die Nasionale Omgewings Bestuurswet, skedule 4b van die konstitusie sowel as a en e van die Munisipale Finansiële Betsuurswet oortree het. Die resultaat van hierdie aksies deur die genoemde individue het daartoe gelei dat die munisipaliteit nagelaat het om die volgende te doen: Wanbestuur van die rioolwerke, wanbestuur van die afval terreine asook die wanbestuur van die watertoevoer aan inwoners van Thabazimbi.

Bostaande het gelei tot erge omgewingsbesoedeling en –afgradering sonder om enige redelike maatreëls te tref om skade aan die omgewing te verhoed.

(Foto bo: Me Desiree van der Walt: DA Parlementslid vir Limpopo)