Northam Boerevereniging Onthaal Brandspanne

NORTHAM – Die Northam Boerevereniging het op Woensdag 4 Junie 2014 met die omliggende myne se Brandspanne onthaal by ‘n sosiale funksie, om sodoende die Brandspanne te bedank vir hul bereidwilligheid om die boere elke jaar te help wanneer daar veldbrande uitbreek.
Lede van Amandelbult Brandspan, Swartklip, asook Thabazimbi was teenwoordig. Die aand het afgeskop met opening en verwelkoming deur Joggie van Bruggen, voormalige Voorsitter van Northam Boerevereniging en die noodsaaklikheid van die korrekte prosedure in die geval van ‘n veldbrand is beklemtoon deur Francois Lotter, sektorleier en Brandvereniging verteenwoordiger.
Daarna het Johan Pieterse van Amandelbult Brandspan die reëls en regulasies in die geval van ‘n veldbrand aan die lede van Northam Boerevereniging verduidelik. Teen daardie tyd het die braaivleisvure al hoog gebrand, en hegte vriendskapsbande is gesmee terwyl daar gesellig verkeer is vir die res van die aand.
Vir meer inligting aangaande Northam Boerevereniging, skakel Mari Meintjes by 0820864915. Foto’s verskaf.

Amandelbult Brandspan met Joggie van Bruggen en Francois Lotter.
Amandelbult Brandspan met Joggie van Bruggen en Francois Lotter.
Swartklip Brandspan met Joggie van Bruggen en Francois Lotter.
Swartklip Brandspan met Joggie van Bruggen en Francois Lotter.