NG Gemeente Thabazimbi vier 70 jaar

THABAZIMBI – Die NG Kerk Thabazimbi vier vanjaar hul 70ste bestaansjaar. Dié historiese gebeurtenis is op 9 Oktober deur lidmate wat 70 jaar of ouer is, herdenk.

Die dames van die Aliza-aviela Bediening het ‘n keurige teeparty aangebied wat meer as reg laat geskied het aan hierdie blye dag.

“Vir 70 jaar het die Here ons geseën om in Thabazimbi Sy Woord te verkondig tot seën vir duisende lidmate,” het Joggie Kotzé aan Kwêvoël gesê.

Nadat ds Johan Marais die herdenkingsgeleentheid geopen het, het Leonie Hefer die aanwesiges met haar mooi stem bekoor waarna Joggie Kotzè ‘n kort historiese blik oor die 70 jaar gegee het:

Die NG Kerk Thabazimbi gemeente is op Saterdag 9 Oktober 1943 van Warmbad Gemeente afgestig. Ds JP Theron is by die geleentheid beroep. Die eerste nagmaal is op 10 Oktober 1943 gevier. Reeds met die begin van die gemeente was daar, ten spyte van moeilike oorlogsomstandighede, ‘n boufonds in die lewe geroep. Ds Theron sou eers die Woord verkondig in die Klubsaal en daarna in ‘n sinksaaltjie. Op gronde wat Yskor beskikbaar gestel het, is begin om die saal wat nou aan Kumba behoort, op te rig. Voor voltooiing is Ds Theron egter in 1946 na ‘n ander gemeente beroep.

Ds Harry Burger het in 1948 in die nuwe saal begin preek. Eerste op die agenda van elke Kerkraadsvergadering was: ‘n eie kerkgebou met ‘n regte toring en lugreëling.

Steeds is geld ingesamel en die boufonds het mooi aangegroei. Weer is grond van Yskor bekom en is daar begin met die oprigting van die huidige pastorie en kerkgebou wat in Maart 1960 in gebruik geneem is. Die vis op die toring wys terug na die begin van die vervolgde Christelike kerk wat die vis as geheime teken gebruik het.

Na ds Burger se vertrek in 1961 het die geliefde ds Piet van der Merwe hom opgevolg. Vir ses besige jare sou die gemeente mondig word, maar ook groei en uitgebou word. Ds van der Merwe word in 1968 opgevolg deur dss. PJ Botha en JF de Vos wat saam in die gemeente gewerk het. Na hulle is ds Paul Storm in 1974 bevestig. Vir byna vyf jaar het die geliefde dominee in die Bosveld gearbei.

Op 3 Augustus 1979 word ds Johnnie en Magda de Clerk in Thabazimbi ontvang as die nuwe leraarspaar. Hulle sou diep spore trap in die gemeente, waarvan die voltooiing van die saal en kategesekamers maar een was. Nadat ds Johnnie sy emeritaat aanvaar het, het hy en Magda tot sy dood in Mei 2013 op hulle plaas gewoon.

Ds Gert Kok, ‘n sterk en geliefde man, het met groot vrug in ons gemeente gearbei en die gemeente gelei tot ‘n moderne en uitlewende gemeente. Na sy vertrek het eers Dr Thinus Benadé alleen en later saam met ds Johan Marais, die leisels oorgeneem.

“In hul midde is nogsteeds manne en vroue wat hard gewerk het in die afgelope 70 jaar. Hoe kosbaar is dit nie om te weet dat Hans Human en oom Alwyn Hefer gehelp het met die maak van die vis en die toringstruktuur nie. Vele ander het as lidmate, kerkraadslede, kategete en lede van kommissies hulle deel gedoen tot eer van die Here. Die gemeente sien met vertroue uit na die toekoms om deel te wees van die koninkrykswerkvan die Here. Ons leef vir Christus en Sy Koninkryk.” Het Joggie gesê.

43-NG Kerk 1

Amelia Bergsma, Mari Wasserman, Joey en Piet Skeenkamp tydens die 70 jaar herdenkingsgeleentheid.