Miljard of biljoen

11 November 2011

Volgens Wikipedia – De vrije encyclopedie – is, om die Hollandse weergawe te gebruik, “een miljard ‘n duizend miljoen of 1.000.000.000 of 109 in de in Europa gangbare lange schaal. In het Engels is dit volgens de in de Angelsaksische wereld meer gangbare korte schaal billion, wat dus niet mag worden verward met ons woord biljoen. Het SI-voorvoegsel voor een miljard is giga, afgekort G. Bijvoorbeeld 1 GB = 1 gigabyte = 1 miljard bytes, of: 1 Ga = 1 giga-annum = 1 miljard jaar.”

In Afrikaans en rand-terme beteken dit:

6 nulle = Miljoen (1,000,000)

7 nulle = 10 Miljoen (10,000,000)

8 nulle = 100 Miljoen (100,000,000)

9 nulle = Suid-Afrikaanse Miljard (1,000,000,000) = Amerikaanse Biljoen.

Die uiteinde van hierdie kort berekening is dat die Suid-Afrikaanse regering bereid is om R1,800,000,000 (R1 800 miljoen of R1,8 miljard)te betaal vir twee vliegtuie om te verseker dat die president en sy adjunk veilig na ander wêrelddele kan reis. Hierdie rekening word beslis nie deur die mense betaal wat hulle aan bewind gestel het nie maar deur die voosgedrukte belastingbetaler wat in die algemeen glad nie die regerende party ondersteun nie.

So gepraat van die belastingbetaler. Die spesiale-risiko-versekeringsmaatskappy, Sasria, staan in vir al die skade-eise weens stakings en betogings oor swak dienslewering. Die kersie op die koek is dat Sasria deur die Suid-Afrikaanse regering herverseker word wat beteken dat die koste weens maatskaplike onrus uiteindelik deur die belastingbetaler gedelg word.

In die ou bedeling het die Suid-Afrikaanse Lugdiens ingestaan vir huurvlugte vir die staatshoof. Daar is nie gebruik gemaak van ‘n vliegtuig wat net werk as die staatshoof of sy ministers dit nodig het nie. Die huurvlugte wat gebruik word indien die lugmag nie oor die vervoer beskik nie word in elk geval deur ‘n tender verkry waarby daar beslis korrupsie betrokke is. Die lugmag het in hierdie geval nie veel beheer oor die vlieëniers of die bemanning nie asook die standaard van onderhoud van hierdie vliegtuie nie. Indien die SAL die uitsluitlike diens hiervoor lewer sal korrupsie gouer blootgestel word as wanneer die huurvlug deur ‘n derde party gereël word. Daar is dan ook beter beheer oor vliegtuigveiligheid.

Daar word deur die ministers kapsie gemaak oor die lewering van goedkoper goedere sodra Walmart die Suid-Afrikaanse mark betree want dit gaan glo tot groter werkloosheid lei. Ons het goedkoper produkte nodig want hierdie land kan nie die hoë looneise van swak stakende werkers langer bekostig nie. Werkloosheid kan nie aan Walmart toegeskryf word nie maar aan hoë lone vir onbevoegde werkers wat boonop lae produksievlakke het.

Dieselfde geld vir die definisie van Suid-Afrika se staatshoof en sy bestuurstyl waarvoor die Concise Oxford English Dictionary reeds ‘n word geskep het naamlik:

Ineptocracy (in-ept-o-cra-cy) – a system of government where the least capable to lead are elected by the least capable of producing, and where the members of society least likely to sustain themselves or succeed, are rewarded with goods and services paid for by the confiscated wealth of a diminishing number of producers.