Onwettige vullisstorting berokken groot skade

Minder as 25m van hierdie “Do not litter”-bord word gereeld vullis afgelaai. Gebreekte bottels en papiere ontsier dan dié toegangspad na Thabazimbi en ure word telkens spandeer om die area skoon te maak.
Minder as 25m van hierdie “Do not litter”-bord word gereeld vullis afgelaai. Gebreekte bottels en papiere ontsier dan dié toegangspad na Thabazimbi en ure word telkens spandeer om die area skoon te maak.

THABAZIMBI – Die Kwêvoël het die afgelope week ‘n paar plekke saam met verteenwoordigers van die munisipaliteit besoek waar rommel net eenvoudige op oop erwe, plotte buite die dorp of op sypaadjies gestort word. Hierdie afval is hoofsaaklik afkomstig van gegoede areas, waar tuine versorg word, aanbouings gedoen word of lodges bedryf word.
En wat meer is, hierdie is ‘n tendens wat veral die afgelope tien jaar sy kop uitsteek, sê Danie Stolz, siviele koördineerder by die Thabazimbi Munisipaliteit. Vroeër jare het dit nooit gebeur dat mense sommer hul rommel na willekeur op oop erwe of onbeboude gebiede stort nie.
Op die Sentrum-grondpad net buite Thabazimbi is daar ‘n plaaspad waarlangs hoop op hoop bourommel, tuinvullis en ander rommel gestort word. In ‘n groot gat verder agtertoe is daar al ou yskaste gevind. Agter die “stortingsterrein” steek ‘n bosveld-koppie uit, van die mooiste gesigte in die omgewing, maar langs die pad word hierdie uitsig bederf deur morsjorse wat net eenvoudig te lui, ongedissiplineerd of onverskillig is om hul gemors na die stortingsterrein te neem.
Van die groot sondebokke is boukontrakteurs en aanbouers. Een van hierdie boukontrakteurs se werknemers is die afgelope week afgeneem waar terwyl hulle bourommel in die Rooikuilspruit naby Hibiscuslaan stort. Heelwat bourommel is ook op sypaadjies of oop erwe dwarsdeur die dorp waargeneem.
Waar boukontrakteurs nie self rommel verwyder of kan verwyder nie, kan grootmaat vraghouers by die munisipaliteit (skakel Jeanine by 014 777 1525 X 155) bespreek word teen R207-10 per vrag.
Tuinrommel word waarskynlik die heel meeste van alle soorte rommel op oop erwe, sypaadjies en openbare munisipale terreine gestort. Oor ‘n afstand van twee blokke in Vierde Laan is daar Dinsdagoggend vyf erwe getel waar tuinvullis die sypaadjie ontsier het. Volgens Stoltz bepaal munisipale wetgewing dat geen tuinvullis of bourommel sonder toestemming van die munisipaliteit op sypaadjies gestort mag word nie, en dat boetes, indien nodig, gehef sal word.
Van der Bijlstraat, oos van Shoprite, insluitende die nuwe erwe, is in Februarie deur ‘n kontrakteur teen R11 000 silwerskoon gemaak, vertel Joseph Mawe, senior superintendent Siviel by Tegniese Dienste. Drie weke later word menige hope tuinvullis, huishoudelike vullis en bourommel weer in die area gestort. Op ‘n oop erf in Van der Bijlstraat-oos waar baie rommel lê, is daar in Oktober verlede jaar ‘n laaigraaf en “tipper” ingespan om skoon te maak, maar skaars ses maande later lyk dieselfde erf weer soos ‘n stortingsterrein.
Binne die dorp is dit die verantwoordelikheid van eienaars van oop erwe om die erwe skoon te hou, met ander woorde om bosse en lang gras te verwyder, enersyds sodat daar nie skuilplek vir boosdoeners en slange gebied word op hierdie erwe nie, maar ook omdat ‘n skoon erf nie die verdere storting van rommel uitlok nie.
Een terrein waar die munisipaliteit gereeld sakke vol rommel, vermoedelik van nabygeleë lodges, verwyder is sowat 1km oos op die Marakele-pad, sowat 25m van ‘n bord af wat rommelstrooiery verbied. Toestemming vir die ontwikkeling van lodges is onderhewig aan ‘n vullisverwyderingsplan. Volgens Stoltz oortree sommige van die lodges hierdie voorwaardes en laai hulle vullis goedsmoeds langs die pad af, ‘n toegangsroete na Thabazimbi, waar sakke gou geskeur word en die inhoud die hele wêreld ontsier.
Die opruiming van hierdie areas kos die munisipaliteit baie aan geld, mannekrag en werksure. Indien Thabazimbiërs beter daarin geslaag het om afval op voorgeskrewe plekke en tye te verwyder, sou daar waarskynlik heelwat meer fondse binne die munisipaliteit beskikbaar gewees het om addisionele vullistrokke (kompakteerders), behouering en infrastruktuur aan te koop en te skep vir ordelike rommelstorting, sê Stoltz.
Grootmaathouers word op sekere plekke in die dorp geplaas vir die verwydering van vullis vir besighede teen dieselfde bedrag as vir die verwydering van bourommel. Andersins kan besighede, teen ‘n koste van R139,52 per maand, twee maal per week vullis laat verwyder van hul perseel deur dromme of vullissakke uit te plaas.
In die woongebiede moet tuinvullis en huishoudelike vullis in aparte sakke geplaas word en beide word een maal per week verwyder van wonings in die dorp. Tuinvullis moet in blou TBZ-sakke geplaas word wat by die rekening-kantoor van die munisipaliteit beskikbaar is teen R22,80 vir 20 sakke.
Waar tuinrommel saam met huishoudelik rommel in een sak uitgeplaas word, sal dit nie verwyder word nie. Die saampers-meganisme van die verwyderingsvoertuig beskadig wanneer daar sand inkom wat gewoonlik gebeur wanneer tuinvullis daarin geplaas word. Tuinvullis word verwyder deur ‘n trekker en sleepwa.
Volgens Stoltz hoop die munisipaliteit om ‘n vullis-herwinnigstelsel te implementeer en sal ‘n kontrakteur, wat die stortingsterrein bestuur, hiervoor verantwoordelik wees. Tans is Ingwe Waste Management verantwoordelik vir die hantering van vullis by die stortingsterrein.
Die verwydering van vullis in Thabazimbi op vasgestelde dae plaas. Op Maandae word vullis verwyder uit Ipelegeng, Thabazimbi Uitbr 1 (proper), 2 en 4. Dinsdae is Apiesdoorn, Thabazimbi Uitbr 1, 3, 6, Byekorf, 8, 10, 14 (Oudekraal), 30 en 31 aan die beurt. Op Woensdae word vullis verwyder van Regorogile Uitbr 2 en 3, asook Thabazimbi Uitbr 5, 8 (Amandelbult huise) en 18. Donderdae word vullis verwyder van Regorogile Uitbr 1, 4, 5, 6 en 7 en op Vrydae van Thabazimbi Uitbr 7, 17 (Heuwelkruin), 35 en 37, Doornhoek en Bonanza plotte.
Geen vullis word verwyder oor naweke of publieke vakansiedae nie. Die stortingsterrein (3 km uit op die Dwaalboom-pad) is oop op Maandae tot Saterdae van 07:00 tot 18:00 en Sondae en publieke vakansiedae tussen 09:00 en 17:00.
‘n Ander groot probleem waarmee die munisipaliteit worstel is die steel van mangat-deksels, waarvan baie ‘n wesenlike gevaar inhou vir voetgangers wat in die pad en op die sypaadjies loop, omdat hulle daarin kan val. ‘n Beroep word op inwonwers gedoen om hulle oë oop te hou en enige diefstal aan te meld by die polisie of die munisipaliteit. Hierdie deksels moet vervang word teen ‘n koste van tussen R400 en ‘n R1000 per deksel plus die vervoer daarvan. Ook hierdie onkostes het ‘n geweldige impak op die begroting van Tegniese Dienste-afdeling by die Munisipaliteit.