Gholfnuus

Dit was ‘n Beterbal kompetisie verlede Saterdag. Dit was ook die eerste rondte van die Pare Putjiespel. Die wenners was John-Henry Williams en Rikus de Wet met 45 punte. Nico van der Westhuizen en Pietie Terblanche, 43 was tweede en Louise van Graan en Alta Venter met 42 derde. Quartus Snyman wen die gelukkige lede trekking. Die komitee is verantwoordelik om al die kompetisies volgens voorgeskrewe reëls aan te bied. Dit kan slegs gebeur as die lede ook hulle verpligting nakom deur byvoorbeeld gereeld en vroegtydig in te skryf. Wanneer daar noodgedwonge aanpassings gedoen moet word sal daar lede wees wat ongelukkig gaan wees. Die komitee probeer egter om die meeste van die lede gelukkig te hou en vra groot verskoning aan die enkeles wat verontreg en ongelukkig voel. Die situasie in ons klub is egter uniek aangesien ons so ‘n hegte onderlinge verhouding het en ons lede nie altyd verplig voel, of die tyd het, om al die voorafgaande stappe na te kom nie. Saterdag 12 Februarie, is dit die Maandelikse Slagspel. Dit is ‘n gekeurde trekking wat slegs gedoen kan word as die lede wat gaan speel se name en voorgees op die inskrywingslys is. 19 Februarie is dit liga op Amandelbult en plaaslik is dit IPS. Rooiberg het toestemming om van ons lede wat nie plaaslik span kry nie vir hulle span te gebruik.
Ons eerste groot borgdag is op 26 Februarie. Elephant Lifting is die borg en die inskrywingslyste is reeds op. Die borg wil graag weet hoeveel spelers gaan die dag deelneem, want daar moet vroegtydig reëlings vir kos, ensovoorts getref word. Dit gaan ‘n Beterbal kompetisie wees met ‘n keuse (scramble) bofhou. Daar word ‘n groot veld verwag en daarom moet ‘n pare trekking reeds op Donderdag 24 Februarie gedoen word sodat spelers teen Vrydag kan weet hoe laat hulle afslaan. Daar gaan baie en duursame pryse wees en die inskrywings is slegs R80 per speler.
Op bladsy 21 van die reëlboek staan daar vervolgens: “Players should be ready to play as soon as it is their turn to play. When playing on or near the putting green, they should leave their bags or carts in such a position as will enable quick movement off the green and towards the next tee. When the play of a hole has been completed, players should immediately leave the putting green.”

Science Of Sport – Golf

Great Golf Courses Of Southern Africa

Golf: Greatest Ever Moments